Зрението е всичко! Прегледай се!


vd 01/06/2023

През юни месец тази година Българска асоциация диабет и фармацевтичната фирма Байер България инициираха традиционната информационна кампания за диагностика и превенция на очните заболявания за хора с диабет под надслов „Зрението е всичко! Прегледай се!“

Кампанията се организира за трета поредна година и има за цел да информира за най-разпространените очни заболявания, свързани с диабета, и ключовото значение на профилактиката, грижата за очите и ранната диагностика.

Според Майя Викторова, председател на управителния съвет на Българска асоциация диабет (БАД), „Офталмологичните проблеми при хора с диабет понякога се неглижират, а това може да доведе до усложнения и слепота.

Колкото по-рано се диагностицират очните увреждания, толкова по-успешно е лечението им, поради което при хора с диабет е необходимо периодично да се извършва скрининг и очен преглед.

Най-важните проекти в дейността ни са свързани с превенция на хроничните усложнения, настъпващи с времето при хората с диабет. Създаването на възможност за прегледи на очите в отдалечени от големи клиники малки населени места в цялата страна е изключително важна и полезна инициатива“.

Novo Nordisk