Целта е профилактика и ранно откриване на диабета


vd 01/06/2023

По инициатива на СНЦ ”Диабет” – Стара Загора и в партньорство с Очна клиника „Трошев” и фирма „Парагон трейдинг” на 5 юни се проведе поредният за тази година безплатен скрининг под наслов ”Заедно срещу диабета”. Целта бе ранното и навременно откриване на заболяването, както и устоновяване на диабетните усложнения.

В скрининга се влючиха и членове на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Стара Загора, като организацията предостави своя клуб за провеждането му.

Над 60 членове на двете организации се възползваха от възможността да се извършат безплатно измерване на кръвната глюкоза, замерване на слуха и задълбочен очен преглед.

При наличие на заболяване, те получиха препоръки за промяна начина на живот и последващо лечение. Раздадена бе и специализирана литература.