Световен ден за борба с диабета 2023 година


vd 01/06/2023

Превенцията на захарен диабет тип 2 и на свързаните усложнения е големият финал на тригодишната кампания 2021-2023, чиято тема е „Достъп до грижи за хората с диабет“.

Това означава достъп до:

– скрининг за ранно откриване на диабет тип 2 и на неговите усложнения

– лекарства и технологии

– специалиализирана медицинска помощ

– обучителни програми

Борбата срещу диабета започва с осведоменост за мащабите на проблема!

Целите на надпреварата с диабет тип 2:

– подобряване на ранната диагностика на заболяването, още в предиабетния му стадий (скрининг при хората с висок риск), когато е възможно чрез диета и редовна физическа активност да се постигне загуба на тегло и това да забави прогресията към изявен диабет тип 2 и дори да доведе до обратно развитие и нормализиране на обмяната

Така се удължава времето, през което някои хора постигат по-добро здраве, без необходимост от всекидневен прием на лекарства и сложни медицински услуги.

– ранна диагностика на свързаните с диабета усложнения на очите, нервите и бъбреците и намаляване на риска за сърдечносъдови заболявания чрез контрол на артериалното налягане и липидите

Често развитието на специфичните за диабета усложнения започва още в предиабетния стадий (повишени нива на кръвната глюкоза, които са над нормалните, но са под диабетните стойности), а изявата на сърдечносъдовите заболявания изпреварва откриването на диабета…

– ранно постигане, веднага след установяване на нарушението в обмяната, и текущо поддържане на добър контрол на кръвната глюкоза с цел превенция на диабетните усложнения.

Прицелните (таргетните) нива на кръвната глюкоза и на гликирания хемоглобин (хемоглобин А1с) се определят заедно с лекуващия лекар. Кои са оптималните стойности за гликемичен контрол (по-ниски или по-високи) зависи от това колко възрастен е всеки човек, от колко време има диабет (отскоро или от 10 години), от умствените му способности осъзнато и отговорно да се справя всеки ден с по-сложни режими на лечение, от наличието на други хронични заболявания или на напреднали усложнения, от риска за чести и тежки епизоди на хипогликемия.

За пореден път, на 14 ноември, предстои да отбележим Световния ден за борба с диабета. Началото бе поставено през 1991 година от Международната диабетна федерация (IDF) с цел е да се повиши осведомеността за това все по-често социалнозначимо заболяване, с което милиони хора по света живеят всеки ден. Над 90% от тези милиони хора са с диабет тип 2, като броят им продължава да се увеличава.

Novo Nordisk