ПП-ДБ с кръгла маса за диабета и хроничните заболявания


vd 01/06/2023

Народни представители от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ организираха през юни кръгла маса на тема „Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България“.

В дискусията в сградата на Народното събрание се включиха както народни представители, така и министри, свързани с темата.

Фокус на дискусиите бяха ТЕЛК и НЕЛК, обновяването на спецификациите за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, индивидуален терапевтичен подход, обезпеченост на социалната политика, индивидуален подход в подпомагането и изграждането на адаптирана среда.

Направени бяха предложения за сформиране на работни групи, които да изготвят законодателни промени в съответните сфери. Част от събитието бе и откриването на тематична изложба, която носи името „За всяко дете“.

Дискусията е продължаващо усилие на народните представители от ПП-ДБ, ангажирани с проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, които взеха участие и в среща с родители на деца с диабет седмица преди кръглата маса.

Основните проблеми, които бяха очертани, са затрудненията, които децата с хронични заболявания срещат в интеграцията им в детските градини и училищата, както и тежката администрация при изписване и получаване на инсулин и консумативи.

Novo Nordisk