Пожизнен ТЕЛК за хиляди пациенти с диабет тип 2


vd 01/06/2023

Отдавна чаканите промени в Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) с които над 30 заболявания получават пожизнено решение от ТЕЛК за пенсиониране по болест, вече са в сила. Най-важната за читателите на нашия/ваш вестник е пожизнен ТЕЛК за хиляди пациенти със социално значими заболявания като захарен диабет тип 2!

Новите текстове в наредбата за медицинската експертиза следва да се прилагат от 31 януари 2023 година (датата на обнародване на Постановление №13 на МС* в Държавен вестник). С тях се облекчават редица срокове и изисквания при освидетелстването на трайно намалена работоспособност. Освен това се връща старият принцип на определяне на степента, при който се вземат предвид всички заболявания – това е отмяна на несполучливите опити на ГЕРБ да промени наредбата.

Както обеща, министерството на здравеопазването е включило някои допълнителни казуси към правото на пожизнен ТЕЛК – отражение на предложенията на редица пациентски организации.

Пожизнен срок на решението вече ще се дава и при случаи с някои видове сколиоза, при някои хронични нервни и психиатрични болести (дълготрйни психози), аутистично разстройство, множествена склероза, болести на щитовидната жлеза, хипофизарни нарушения…..

За пръв път се предвижда освидетелстване от ТЕЛК и съответните права, произтичащи от това, след първата година от прекаран миокарден инфаркт, както и при поставена клапа или направен байпас. При определянето на слухова загуба влиза в сила изцяло нова класификация според последните стандарти на Световната здравна организация (СЗО).

Важно за хората с трайни увреждания

! Започналите и неприключили до 31 януари процедури по извършване на медицинска експертиза се довършват по реда на новите правила, ако са пред ТЕЛК, но ако са пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) – по досегашния ред.

! Хората, които са освидетелствани и преосвидетелствани до влизането в сила на промените, и те са по-благоприятни за тях, могат да поискат преосвидетелстване, като подадат заявление-декларация.

Как ще се определя експертизата?

Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които се полага отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент на най-тежкото (водещото) увреждане се прибавят 20% от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания.

В случай на определена 100% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане, съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват със съответните проценти в експертизата.

За допълнителна ниформация: Постановление №13 на Министерския съвет от 26 януари 2023 година за изменение и допълнение на Наредбата за медицинска експертиза, приета с Постановление №120 на Министерския съвет от 2017 година

Novo Nordisk