Нова визуална идентичност на Международната диабетна федерация – „Птицата на надеждата“


vd 01/06/2023

Международната диабетна федерация (IDF) има от април тази година ново лого като символ на промяна в мисията и колективните действия на организацията за стимулиране на значима промяна за грижата и превенцията на диабета (https://idf.org/news/a-new-visual-identity-for-the-international-diabetes-federation).

От 1950 г., повече от 70 години, IDF ръководи световната диабетна общност. Тя има мрежа от членове в над 160 държави и територии.

През декември 2022 г. федерацията одобри стратегически план, който ще ръководи нейните дейности до 2027 г. Планът се основава на нова визия за осигуряване на достъп до качествени диабетни грижи, осведоменост за диабета и обучение по целия свят и нова мисия за подобряване на живота на хората, живеещи с диабет, и предотвратяване на диабет при тези в риск.

За да продължи да изпълнява мисията си ефективно, IDF се стреми да насърчава действия за предотвратяване на диабета, подобряване на резултатите от диабета и подкрепа на интересите на хората, живеещи с диабет.

„Сътрудничеството е ключово за постигане на нашите цели“

Чрез съвместни усилия с нашите членове, партньори и съюзнически организации, ние повишаваме осведомеността, оформяме глобалната програма за здравеопазване и влияем върху политиките относно мерките за обществено здраве за справяне с нарастващото разпространение на диабета в световен мащаб.

Като стимулираме заинтересованите страни в нашите действия за застъпничество, можем да подобрим живота на хората с диабет и да предотвратим по-нататъшното нарастване на диабет тип 2.

Актуализирано лого

Колибрито, наричано още „Птицата на надеждата“, беше добавено към визуалната идентичност на IDF през 1984 г. То представлява междуконтинентална връзка, метаболитна адаптация, енергия и смелост.

Актуализираният символ е по-динамичен – палитра от преливащи се цветове на колибрито – ясен стремеж към международна координация и мобилизация, който се комбинира със синия кръг – глобалният символ за борба с диабета в световен мащаб:„Заедно сме по-силни“, въведен от IDF през 2006 г.

Новото лого от 2023 г., няма за цел да замени синия кръг, който ще остане глобалният символ за информираност за диабета и ще продължи да се използва от IDF в неговите дейности и кампании, най-вече Световния ден за борба с диабета. Синьо е небето, под което всеки един от нас е роден, син е цветът на нашата планета, гледана от Космоса, син е цветът на Организацията на обединените нации. Ние, хората живеем в пъстър цвят от надежди, нужди, очаквания и мечти, но заедно оформяме по-здравословно бъдеще за всички.

От юни федерацията има и нов уебсайт, който затвърждава позицията на IDF като уникален и авторитетен източник на информация за диабета с персонализирано съдържание, за да отговори на нуждите на разнообразна, мултикултурна и многоезична глобална диабетна общност и извън нея.

Novo Nordisk