Българка в ръководството на европейския регион на Международната диабетна федерация


vd 01/06/2023

България има своя първи представител в ръководството на Международната диабетна федерация – Европейски регион (IDF Еurope). В края на 2022, на общото събрание на федерацията в Лисабон, Майя Викторова – председател на Българска асоциация диабет (БАД), беше единодушно избрана за член на Управителния съвет на IDF Europe за следващия мандат – 2023-2025.

В състава на новия УС влизат изтъкнати медицински специалисти ендокринолози и активни представители на сдружения от европейската диабетна общност.

Майя Викторова работи като доброволец в БАД от 2010 година като има главна заслуга за членството на асоциацията в международната организация IDF и за издигането на авторитета и възможностите на асоциацията да защитава правата на хората с диабет в България.

Тя е посветила усилията си за разработването на проекти, свързани с привличане на млади хора към каузата на диабета, за участието им в спортни прояви, за съвместни проекти с партньори, за повишаване на информираността на пациентите с цел предпазване от усложнения.

Novo Nordisk