За подобряване на контрола на диабета се препоръчва:


vd 01/12/2022

1. Моментно измерване на кръвната глюкоза с глюкомер или продължително глюкозно мониториране с глюкозен сензор

2. Измерване на гликирания хемоглобин (HbA1c) два, по-добре три, пъти в годината

3. Измерване на LDL-холестерол (холестерол в липопротеините с ниска плътност, LDL-C) и на артериалното налягане

Novo Nordisk