Ноември тази година бе посветен на темата „Обучение днес за превенция утре“


vd 01/12/2022

Увеличаващият се брой на засегнати от захарния диабет хора подлага здравните системи на допълнително натоварване.

Ранното откриване на заболяването и осигуряването на най-добрите възможни грижи на всеки етап от неговото развитие и изява (предиабет, диагностициран диабет, напреднал диабет) може да намали необходимостта от хоспитализации и скъпоструващи лечебни процедури.

Хората със захарен диабет се нуждаят от тежущо обучение, за да разбират по-добре своето състояние и да могат да се грижат за неговия контрол всеки ден. Това е изпитаното повече от 100 години средство да опазят здравето си и да избегнат късните усложнения на заболяването.

Всички активности на кампанията Световен ден за борба с диабета през ноември тази година бяха фокусирани върху нуждата от подобряване на достъпа до качествено диабетно обучение на здравните специалисти и на хората със захарен диабет.

Международната диабетна федерация (IDF) стартира онлайн платформа (www.understandingdiabetes.org) с два безплатни интерактивни обучителни курса за хора с диабет (английска, испанска и френска версия). За около половин час всеки желаещ може да допълни и опресни познанията си за заболяването и ползите от добрия гликемичен контрол.

Курс 1. Въведение в диабета

Tози 15 минутен курс обяснява нагледно какво е диабет, представя двата основни типа на метаболитното нарушение, алармиращите прояви и симптоми, както и рисковите фактори, като фокусът е основно насочен към диабет тип 2.

Курс 2. Основата на глюкозния контрол

Този 20-минутен обучителен сеанс има за цел да научи всеки човек с диабет как да поддържа нивата на кръвната си глюкоза в препоръчваните граници, колкото се може по-дълго време в денонощието, за да избегне или забави усложненията в резултат на дългосрочния лош гликемичен контрол. По-дългото време, прекарано в обхвата (процентът от време, през което човекът с диабет поддържа нива на кръвната си глюкоза в целевия диапазон) подобрява също така неговата физическа сила и настроение.

За здравните специалисти училището по диабет на IDF (www.idfdiabeteschool.org) предлага подбор от безплатни онлайн курсове (в зависимост от съответната професионална квалификация), които имат за цел да подобрят и актуализират познанията за различните аспекти на заболяването и възможностите за неговото управление и лечение.

Novo Nordisk