Инициативата „Зрението е всичко! Прегледай се!“


vd 01/12/2022

Препоръката към всички хора с диабет е да преминават през редовен скрининг. 1754 пациенти си направиха безплатни очни прегледи и консултации в рамките на инициативата „Зрението е всичко! Прегледай се!“

Тя се организира за втора поредна година от Българска асоциация Диабет и Байер България за членовете на пациентската организация. Целта на кампанията е да се предостави възможност за профилактика на зрението на хора с диабет, тъй като офталмологичните проблеми при тях понякога се неглижират, а това може да доведе до усложнения и слепота.

Специално оборудваният мобилен кабинет на кампанията посети през лятото 31 населени места в цялата страна.

„Най-важните проекти в дейността на Асоциацията са свързани с превенция на хроничните усложнения, настъпващи с времето при хората с диабет. Създаването на възможност за прегледи на очите с мобилен кабинет в отдалечени от големи клиники малки населени места в цялата страна е изключително важна и полезна инициатива“, коментира Майя Викторова, председател на УС на БА Диабет.

Диабетът често уврежда очите. Той е причина за 12% от новооткритите случаи на слепота годишно. Болестта уврежда кръвоносните съдове на ретината в задната част на окото. Първоначално се наблюдават малки кръвоизливи и разширения на капилярите (микроаневризми).

Постепенно се развиват изменения в съдовата стена, които водят до запушване на кръвоносните съдове и недостатъчно изхранване на ретината. В резултат се стимулира разрастването на нови съдове, които не са пълноценни и могат лесно да се разкъсат и изкървят, ако болестта не се лекува навреме.

Диабетът може да засегне и централната част на ретината (макулата) и да се развие диабетен макулен едем (ДМЕ). Перманентно повишените нива на кръвна глюкоза, която често се съпътства и с високо артериално налягане, води до излив на кръвни елементи и плазма в макулата. ДМЕ е потенциално усложнение на диабетната ретинопатия и може да доведе до значително намаление на зрителната острота.

Засегнатите страдат от влошено качество на зрението, с вълнообразна промяна на линии, наличие на черни точки, замъглено зрение и др. Когато се закъснее с лечението, в допълнение с неконтролирано ниво на кръвната глюкоза, процесът на загуба на зрение би могъл да се ускори.

ДМЕ е сред водещите причини за слепота сред работоспособното население в развитите държави. Увеличаващата се честота на захарния диабет предполага, че ДМЕ ще продължава да бъде водеща причина за намалено зрение и зрителна инвалидизация и в бъдеще. Той се среща при 20.1% от хората със захарен диабет тип 1 и засяга още по-често пациентите със захарен диабет тип 2 – 13.9% от случаите, които не са на инсулин и 24.4% от тези, които са на инсулин.

Novo Nordisk