Доц. д-р Малина Петкова, ендокринолог в УМБАЛ Лозенец – София: Нашата мисия е да обучаваме, информираме и насочваме към адекватно поведение за постигане на превенция на диабета


vd 01/12/2022

– Говори се по-често за диабет, отколкото за предиабет. Кои са критериите за това състояние?

– За предиабет говорим, когато е доказано нарушение на глюкозния толеранс или повишено ниво на глюкозата на гладно (но все още е под стойностите, които се използват за диагностициране на диабета).

Рискови фактори за появата на захарен диабет тип 2 са затлъстяването и инсулиновата резистентност. При всички пациенти, при които е налице фамилна обремененост със захарен диабет или са диагностицирани с хипертония, нарушения в обмяната на мазнините, е необходимо да се проведат тестове за диагностициране на захарен диабет. Проблемът е, че един от всеки два (44%) от случаите остават недиагностицирани.

– Подмладява ли се диабетът?

– Да, за съжаление, и за това има много причини. Традиционно факторите, които се обвиняват, са заседналият начин на живот и нездравословното хранене при младото поколение.

В бъдеще, ще оценяваме последиците на COVID пандемията върху заболяемостта от захарен диабет. Да не пропускаме и стресът като неизменен фактор в напрегнатото всекидневие на младите хора, които търсят своето утвърждаване и бързат да постигнат целите си.

– С какви рискове е съпътствана една актуална и често коментирана ситуация днес – самоволно прилагане на лекарство за диабет с цел намаляване на телесното тегло?

– Трябва да е ясно, че има регистрирано лекарство за лечение на затлъстяване, но то има специфичен начин на приложение, който се различава от начина на приложение на същото лекарство, в друга концентрация, предназначено за хората със захарен диабет тип 2, което се прилага един път седмично.

Става въпрос за две различни индикации – затлъстяване и захарен диабет тип 2. Много хора предпочитат удобството на седмичното приложение, без да се замислят за последиците и без изобщо да се консултират с лекар специалист.

Индикациите са ясни и строго определени, това и в двата случая е лекарство, което се отпуска по лекарско предписание и ефектът от него трябва да се проследява от специалист. Не може да се прилага самоволно и по лична преценка от страна на пациента със затлъстяване.

Ето защо моят апел към фармацевтите е да не го продават безразборно, а задължително да изискват рецепта.

– Кое според Вас е най-важното послание, което трябва да достигне да хората за това заболяване по повод на Световния ден за борба с диабета?

– Неслучайно темата на деня тази година е „Обучение днес за превенция утре“. Нашата мисия като лекари е да обучаваме хората, да ги информираме и да ги насочваме към адекватно поведение и лечение за постигане на истинска превенция на диабета.

Не трябва да се допуска заболяването да се открива едва когато невролог или офталмолог потвърдят, че са настъпили усложнения. И, разбира се, ще повторя – в основата на превенцията е подходящият начин на живот, определен за всеки пациент индивидуално.

Novo Nordisk