14 ключови съвета за диабета на работното място


vd 01/12/2022

Консултантската фирма ЛОТ Консулт предлага комплексно обслужване, свързано със здраве и безопасност при работа, гарантирано чрез най-съвременна лабораторно-измервателна апаратура и внедрени и сертифицирани Системи за управление на качеството. Ето и 14 ключови съвета за диабета на работното място:

1. Включване на информация за превенция и управление на диабета във всяка здравна или уелнес програма на работното място

2. Обучаване на ръководството за нуждите на служителите с диабет и как най-добре да се справят с тях

3. Допитване до служителите с диабет какви принадлежности и мерки биха били най-подходящи за тях. Например, отделно място за изследване на нивата на кръвната захар или за поставяне на инсулинови инжекции.

4. Възможност за промяна на работния график на служителите, в случай на необходимост

5. Служителите с диабетна ретинопатия може да се нуждаят от използване на помощни технологии

6. Хората, оказващи първа помощ на работното място, трябва да бъдат обучени да разпознават обичайните остри симптоми на хипогликемия и свързаните с нея проблеми

7. Осигуряване на място за почивка на служителите, докато нивата на кръвната им захар се нормализират

8. Разрешаване на служителите да държат храна и консумативи за тестване в близост до работното си място

9. Осигуряване на време за медицинско лечение и възстановяване, както и за всички образователни сесии, необходими за запознаване сдиабета и начините за справяне с него

10. Осигуряване на почивки на служителите, за да приемат лекарства или да изследват нивата си на кръвна захар

11. Насърчаване на физическата активност

12. Осигуряване на избор на здравословна храна в кафенетата, вендинг машините, на срещите

13. Обръщане на внимание както на организационните фактори, така и на психичното здраве, за да се намали стресът

14. Осигуряване на достъп до програми за подпомагане на служителите, групи за подкрепа на хората с диабет

В повечето случаи на работното място диабетът няма да изложи на риск болния или околните. Но работодателите е необходимо винаги да са информирани за състоянието на служителите и да осигурят нужната среда, в която те ще се чувстват максимално продуктивни и в безопасност. За допълнителна информация www.lot-consult.com

Novo Nordisk