Одобрени от Нзок глюкозни сензори за 2022


vd 01/06/2022

Решение № РД-НС-04-95 от 26 август 2021 г., на Националната здравна каса (НЗОК), увърждава необходимите за реимбурсиране „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“.

През месец май, 2022 г. излезе последният списък на одобрените сензори от НЗОК. В него са посочени 7 модела системи (глюкозен сензор и трансмитер):

1. Medtrum TouchCare A7+ с код по НЗОК WF116

2. GlucoMen Day с код по НЗОК WF121

3. AiDex G7-S01 с код по НЗОК WF122

4. Infinovo Medical с код по НЗОК WF123

5. Dexcom ONE с код по НЗОК WF124

6. Medtronic Guardian Sensor 3 с код по НЗОК WF125

7. Medtronic Enlite с код по НЗОК WF126

Сензорите измерват глюкозата на всеки 2 до 5 минути, в зависимост от модела. Сензорът се поставя бързо и лесно в домашни условия, носи се и измерва глюкозата до 10-14 дни (в зависимост от модела). Системите поддържат и мониторинг от разстояние (за родители).

Критерии за предписване на сензори за продължително мониториране на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1 (необходимо е наличие на 5 от критериите, като е задължително наличието на критерии 1, 2, 3 и 7):

1. Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1 от поне 6 месеца

2. Провеждане на интензифицирана терапия с инсулинови аналози с поне 4 апликации на инсулин на денонощие или лечение с инсулинова помпа

3. Чести и непредвидими вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии

4. Лош гликемичен контрол: гликиран хемоглобин (HbA1с) над 8%

5. Деца под 6-годишна възраст

6. Бременност или планирана бременност

7. Отсъствие на психологически проблеми или психично заболяване

В решението на НЗОК от 26 август 2021 г., на стр. 146, в секция Изисквания са описани изискванията, реда на заверяване на протоколите и общите положения. Задължително се консултирайте с Вашия ендокринолог.

Протоколи за предписване на сензори за продължително глюкозно мониториране ще се издават от специализирани комисии само в следните лечебни заведения:

За пациенти над 18-годишна възраст:

1. гр. София, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”

2. гр. София, ВМА (Военномедицинска академия)

3. гр. Варна, УМБАЛ “Света Марина”

За пациенти под 18-годишна възраст:

1. гр. София, СБАЛДБ “Проф. Иван Митев”

2. гр. София, Аджибадем Сити Клиник (МБАЛ Токуда АД)

3. гр. Пловдив, УМБАЛ “Свети Георги”

4. гр. Плевен, УМБАЛ “Д-р Георги Странски”

В същото решение на НЗОК са посочени и критериите за предписване на инсулинови помпи за лечение на захарен диабет тип 1 (необходимо е наличието на поне 5 критерии, като критерии 1, 2, 3 и 8 са задължителни):

1. Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1 от поне 6 месеца

2. Провеждане на интензифицирана терапия с инсулинови аналози с поне 4 апликации в денонощие

3. Чести и непредвидими вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии

4. Висока кръвна захар сутрин на гладно/наличие на „феномен на зората“

5. Лош гликемичен контрол – HbA1c =/>8.5% (под 18-годишна възраст =/>7.5%)

6. Деца под 6-годишна възраст

7. Бременност/планирана бременност и поддържане на трайно високо ниво на HbA1c =/>7%

8. Липса на психологически проблеми или психично заболяване

Novo Nordisk