Новите технологии в помощ на децата с диабет


vd 01/06/2022

Днес в България има между 1500 и 2000 деца с диабет тип 1, като в специализираните клиники в София се наблюдават около 800 от тях, сподели доц. д-р Радка Савова, началник на Клиника по диабет в СБАЛ по детски болести Проф. Иван Митев, която бе лектор на информационна среща на тема “Живей свободно с диабет”.

Другият лектор на събитието, проф. д-р Мая Константинова, председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология, уточни, че в нашата страна за добър контрол на диабет тип 1 са достъпни всички съвременни инсулинови препарати, използвани в световната практика.

Тя подчерта, обаче, че не само видът на инсулина, но и начинът на неговото приложение е важен за осигуряване на добър контрол на заболяването и съответно за предпазване от неговите ранни и късни усложнения. Това е от ключово значение за децата и подрастващите с диабет тип 1.

Прогнозата на живота при диабет тип 1 се определя от доброто лечение и контрол, зависещи от достъпа до различни по действие инсулинови препарати, възможностите за анализ на нивата на кръвната глюкоза (чрез тест-ленти и глюкомер или най-добре чрез глюкозен сензор за постоянно наблюдение в реално време) и съвременните инжектиращи устройства – инсулинови писалки и инсулинови помпи за постоянна подкожна доставка на инсулин.

Глюкозните сензори осигуряват непрекъснат контрол на нивата на кръвната глюкоза. Те отразяват в реално време ефекта от инсулина, храната, спорта, което е основа за самообучение и самоконтрол на пациентите, а също така правят живота им предвидим и контролиран. Те са модерна безкабелна преносима технология, която следи и предава нивото на кръвната глюкоза на всеки 2-5 минути, в зависимост от модела.

Устройството се поставя на подходящо място на тялото на пациента и може да се свърже с мобилни устройства (телефон, таблет) или с компютър. При някои устройства тази информация може да бъде споделена с мобилните устройства на най-близките членове на семейството.

При рязка промяна (покачване или спад) на кръвната глюкоза системата за постоянно наблюдение алармира пациента по-рано, за да има той време да предприеме необходимите мерки и да се намали опасността от хипо- или хипергликемия. Родителите могат непрекъснато да следят нивото на кръвна глюкоза на своето дете, като сензорът е подходящ дори за новородени.

Инсулиновите помпи осигуряват най-физиологичното дозиране на инсулина. Помпата подава програмирано постоянно ниво базален инсулин в продължение на 72 часа (докато е необходима смяна на инфузионния комплект). Освен това, тя подава допълнителни дози от прандиален инсулин (т. нар. болуси), който покриват нуждите от инсулин за усвояване на въглехидратите, които приемаме при всяко хранене.

Помпата е по-точна и прецизна (smart – умна) от стандартното подкожно инжектиране на инсулин с писалки, което води до подобрен контрол, намален риск за тежка хипогликемия и нужда от спешна медицинска грижа. В тандем с глюкозен сензор, тя имитира възможно най-точно (на настоящия етап на технологично развитие) функцията на бета-клетките на здравия панкреас, които секретират хормона инсулин.

Пациентите имат бюрократични трудности за реимбурсиране на помпи и сензори, призна проф. Константинова. Протокол за тяхното получаване може да бъде издаван само от определени от НЗОК комисии в университетските болници в София, Пловдив, Варна и Плевен, като пациентите са задължени да започнат лечение с инсулинова помпа единствено в посочените центрове.

Също така (което е нелогично и пречещо), пациентите с отличен контрол (с нива на гликиран хемоглобин /=8%, каза тя. (Бел.ред. Посоченият критерий не е сред 4-те задължителни критерия на НЗОК за предписване на глюкозен сензор. За петте необходими изисквания за реимбурсиране на тези устройства от здравната каса, четете по-подробно на стр. 7).

За последните 50 години, през Клиниката по диабет в СБАЛ по детски болести Проф. Иван Митев са преминали за лечение над 4900 деца, каза доц. Савова. Там е единственото самостоятелно специализирано отделение за обучение на родители и деца със захарен диабет.

Благодарение на постоянното обучение и постигнатия контрол на заболяването, България се нарежда сред първите 15 държави в Европа по качество на лечение на детския диабет. Това е важна равносметка, тъй като заболеваемостта от диабет се увеличава постоянно у нас (утроила се сред децата в сравнение с 80-те години на миналия век, според данните на педиатрите).

С промяна в Наредба №8 всяко дете ще има право на ранна диагностика за диабет, кръвна картина на 7, 10, 13 и 16 години, измерване на нивата на кръвна глюкоза (захар) и холестерол за децата на 16 години.

Novo Nordisk