Футболният отбор на Българска асоциация диабет


vd 01/06/2022

Футболният отбор на Българска асоциация диабет взе участие в турнир във Варшава под мотото Insulin on Board Cup/Diaeuro 2022. Момчетата се представиха чудесно, срещнаха стари приятели, обсъдиха планове за бъдещето на ДиаЕвро.

Novo Nordisk