Diabetes:M: Мобилно приложение за хора с диабет


vd 01/06/2022

Diabetes:M Monitor e мобилно приложение за проследяване на състоянието на хора с диабет или предиабет. Чрез самонаблюдение и самоконтрол, приложението помага на пациентите да поддържат по-добър контрол на кръвната глюкоза и да намалят рисковете за усложнения на заболяването.

Diabetes:М е разработка на българската компания Сирма Медикъл Системс и към момента е в топ 5 на всички световни класации за най-добри приложения за диабет. Има версии на български език за мобилни устройства с операционни системи iOS, Android, както и за уеб браузър.

Diabetes:M е електронен дневник, в който пациентите въвеждат данни, важни за проследяване на състоянието им – нива на кръвната глюкоза (захар), приети медикаменти, дози инсулин, храна, физически упражнения, тегло, артериално (кръвно) налягане и резултати от лабораторни изследвания.

При продължително използване, събраните данни се анализират и показват подробно състоянието и възможните проблемни периоди във всекидневието на пациента.

Допълнителни функции, като използване на изкуствен интелект за проследяване на всекидневните активности на потребителя и система за напомняне, помагат за избягване на проблемни ситуации, породени от разсейване и/или забравяне на приема на медикамент. Те помагат за придължане към предписаната терапия.

Приложението Diabetes:M поддържа Bluetooth свързани устройства като глюкомери и сензори за измерване на кръвната глюкоза, като предлага пълна или частична автоматизация при записването на данни.

Diabetes:M е дава на лекуващите лекари обобщни данни – доклад за избран период от време. Допълнително е разработен уеб-базиран модул (Diabetes:M Monitor), който позволява на лекари и медицински сестри да следят състоянието на множество пациенти в реално време.

Diabetes:M и всички допълнителни модули към него са разработени според изискванията на директива 93/42/ЕЕС и са регистрирани според изискванията на ЕС регламент 2017/745 като Група медицински изделия, Клас I от Изпълнителна агенция по лекарствата в България.

За допълнителна информация: www.diabetes-m.com

Ръководство на български език: www.manula.com/manuals/sirma-medical-systems/diabetes-m-user-guide/mobile/bg/topic/introduction

https://cdn.manula.com/user/14415/16633_18073_bg_1560963098.pdf?v=20211122083342

Свали апликацията от Apple Store: HTTPS://ITUNES.APPLE.COM/APP/ID1196733537?MT=8

Свали от Google Play: HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/STORE/APPS/DETAILS?ID=COM.MYDIABETES

Novo Nordisk