Без болка, без капка кръв и нула убождания на пръстите


vd 01/06/2022

С Dexcom ONE можете непрекъснато да следите своите стойности на глюкозата с помощта на вашия съвместим смартфон.

Системата за непрекъснат мониторинг на глюкозата е интелигентен начин, който ще ви помогне да контролирате своя диабет. Тя постоянно извършва профил за диабет с помощта на малък сензор, поставен непосредствено под кожата ви.

Декском сензор е едно малко устройство и едно простичко приложение са всичко, от което имате нужда, за постоянен тримесечен профил на диабета без убождания

Novo Nordisk