Световен ден за борба с диабета


vd 01/12/2021

Пловдив: Онлайн лекция „Захарен диабет – терапевтични възможности при сърдечносъдов риск“

Клиниката по ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ Свети Георги отбеляза Световния ден за борба с диабета със съвместна онлайн лекция с МУ – Пловдив, организирана от Комитета по обществено здраве към Асоциацията на студентите медици – Пловдив. Началникът на клиниката проф. д-р Мария Орбецова изнесе лекцията “Захарен диабет – терапевтични възможности при сърдечно-съдов риск“.

Темата бе избрана във връзка с най-новите препоръки на Европейското дружество за изучаване на диабета, Европейското кардиологично дружество и Американската диабетна асоциация от 2020 г. и 2021 г. за оценка на сърдечносъдовия риск при диабет и избор на подходяща терапия.

Разгледани бяха новите класове антидиабетни средства и техните благоприятни ефекти със значими сърдечносъдови и бъбречни ползи в допълнение към постигането на добър гликемичен контрол.

Според проф. д-р Мария Орбецова, на годишна база, през клиниката преминават 1200-1300 болни със захарен диабет и предиабетни състояния. Понастоящем в условията на епидемия и при спрян планов прием се лекуват основно спешни състояния.

„Отчитаме нарастване на случаите с нововъзникнал захарен диабет или влошаване на заболяването след прекарана коронавирусна инфекция. Натрупват се данни, че коронавирусът може и директно да атакува бета-клетките на задстомашната жлеза (панкреас), които произвеждат инсулин, което да доведе до развитие на захарен диабет с инсулинов дефицит. Затова по време на и след преболедуване е необходима задълбочена оценка на толеранса към въглехидрати от страна на общопрактикуващите лекари и своевременно насочване към специалист-ендокринолог,“ каза проф. Орбецова.

В тази връзка Препоръките на националния експертен съвет по ендокринология, чийто член е проф. Орбецова, са в съответствие със становището на Европейското дружество по ендокринология, според което захарният диабет попада в категорията хронични заболявания, които са с приоритет при ваксиниране срещу Covid-19.

Международната диабетна федерация (IDF) също препоръчва диабетиците да бъдат насърчавани към ваксиниране. IDF публикува официално становище по този въпрос www.idf.org/news/211:idf-statement-on-covid-19-vaccination.html

При 25% от заболелите Covid-19 протича тежко и изисква болнично лечение, като 5% се нуждаят от лечение в интензивни отделения поради критично състояние.

По-възрастните, както и пациентите с някои предшестващи хронични заболявания, като захарен диабет и сърдечносъдови болести, са по-уязвими да развият тежка форма на коронавирусната инфекция.

Всички хора с диабет, които се разболеят от вирусна инфекция, са по-трудни за лечение поради големите колебания в нивата на кръвната глюкоза и риска за остра влошаване на метаболитния контрол www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/covid-19-and-diabetes/1-covid-19-and-diabetes.html.

Световната здравна организация разпространи декларация за глобално ваксиниране срещу COVID-19, по повод на Световния ден на здравето – 7 април, и призова всички национални диабетни организации да подкрепят тази кампания.