Ранното откриване на диабетна ретинопатия може да спаси зрението


vd 01/12/2021

Захарният диабет води до редица уникални за заболяването усложнения, едно от които засяга очите и се нарича диабетна ретинопатия. Ако не се открие и съответно не се лекува навреме, това усложнение води до постепенно и прогресивно намаляване на зрението и дори до неговата загуба.

Диабетната ретинопатия е лесна за диагностициране чрез рутинен очен преглед (скрининг) и с добри възможности за лечение, особено ако бъде открита в ранните стадии на своето развитие. Началните стадии на увреждането са често безсимптомни, тъй като все още не водят до засягане на зрението.

Хората със захарен диабет трябва да провеждат скрининг за откриване на диабетна ретинопатия поне веднъж годишно за ранното разпознаване на това усложнение, защото тогава то е лечимо.

Около един от трима пациенти с диабет има някаква степен на диабетна ретинопатия, а 1 на 10 ще развие, при липса на мерки, постепенно застрашаваща зрението форма на заболяването.

Диабетната ретинопатия уврежда кръвоносните съдове на ретината в задната част на окото. Първоначално, в ретината се наблюдават малки кръвоизливи и разширения на капилярите, подобно на малки балончета (микроаневризми).

Постепенно се развиват изменения в съдовата стена, които водят до запушване на кръвоносните съдове и недостатъчно изхранване на ретината. В резултат на това се получават стимули за разрастване на нови съдове, които не са пълноценни и могат лесно да се разкъсат и изкървят. Това е напреднал стадий, който се нарича пролиферативна диабетна ретинопатия.

Лошият контрол на кръвната глюкоза (захар), високото кръвно (артериално) налягане и високият холестерол увеличават риска за развитие на диабетна ретинопатия.

Първите признаци най-често се изразяват в специфични промени в очните дъна, които са асимптомни, но могат да бъдат видяни от очен лекар с помощта на специален уред, наречен офталмоскоп (огледът се прави при разширени очни зеници, като за целта се поставят капки в очите няколко минути преди това).

Едва на по-късен етап, ако не се проведе своевременно лечение, се засяга зрителната острота.

Затова, от съществено значение за ранната диагностика и своевременното лечение, са редовните профилактични прегледи при офталмолог.

При хората с диабет може да се засегне и централната част на ретината – макулата (така нареченото жълто петно – снимка 1), и да се появи оток на това място, което е отговорно за финото и детайлно зрение, което използваме при четене, шиене, разпознаване на човешки лица – снимка 2).

Перманентно повишената кръвна глюкоза, която често се съпътства и с високо кръвно налягане, води до излив на кръвни елементи и плазма в макулата.

Отокът на макулата (диабетният макулен едем) е честа проява на диабетната ретинопатия и може да доведе до значително намаление на зрителната острота. Той може да се развие във всеки стадий на диабетната ретинопатия, но честотата му нараства с увеличаването на тежестта на ретинопатията. Изключително важно е пациентите да потърсят лекарска помощ навреме, тъй като това определя и резултата от лечението.

По повод на тазгодишния Световен ден за борба с диабета и за ранна профилактика на свързаните с него хронични усложнения Българска асоциация Диабет и фирма Байер България организираха безплатни очни прегледи за членовете на асоциацията, които са с диабет, в 35 населени места.

Инициативата стартира на 4 октомври под мотото „Зрението е всичко! Прегледай се“ и продължи до 25 ноември. В специално оборудвания мобилен кабинет на кампанията са прегледани и консултирани от офталмолог над 1000 пациента с диабет.

От тях над 400 души са били със зрителни нарушения, а при повече от 500 е открита очна патология, която налага лечение. Това показва нуждата от стратегия за превенция, ранна диагностика и лечение на очните усложнения при хората с диабет у нас.

„България се нуждае от Национална програма за диабета, която да установи, обхване и направлява връзките между отделните процеси в тяхната последователност и взаимовръзка,“ коментира Майя Викторова, председател на УС на Българска асоциация Диабет.

„Трябва да има разписани мерки за профилактика и превенция, стандарти за дългосрочни медицински грижи и лечение, програми за обучение на медицински специалисти и пациенти, правила и средства за контрол и самоконтрол, както и вторична профилактика срещу възникване на усложнения и проследяването им с цел недопускане на влошаване на състоянието и ограничаване случаите на инвалидизация, вкюличетло на слепота.

Нашият проект за безплатни очни прегледи на хора с диабет е от много голямо значение, като ги подпомага за предпазване и контрол на развитието на увреждания на очите и им посочва пътя за последващи изследвания и лечение, ако се установи необходимост от такова“.

Българска асоциация Диабет https://badiabet.com; тел.: 02 9310779

Retina International, част от Retina Action – глобална коалиция, ангажирана с подобрението на живота на засегнатите със загуба на зрение сред застаряващото население, разполага с образователен ресурс (на английски език) за очни заболявания, свързани с диабета, който можете да намерите на https://ded.retinaint.org. На сайта има подходяща информация на пациентите, техните семейства, специалисти по очни грижи за причините, симптомите, диагнозата и наличните възможности за лечение на очни заболявания, свързани с диабета.

Novo Nordisk