Нелекуваното диабетно стъпало може да доведе до инвалидизация


vd 01/12/2020

Предлагаме ви най-важното от интервюто на проф. д-р Илия Лозев, специалист по съдова хирургия, в здравната платформа CredoWeb:

Повече от 15 000 български диабетици са диагностицирани с диабетна невропатия. Счита се, че болните, които страдат от разязвявания на диабетното стъпало, са 5% от всички хора с диабет, което означава около 28 000 души у нас. Около 140 души годишно претърпяват голяма ампутация, следствие на усложнения на диабетното стъпало.

Началото на проблема диабетно стъпало е свързано с нарушаване на целостта на кожата, последвано от бактериална инфекция. Повечето инциденти, водещи до тежка инфекция, гангрена и ампутация при диабетици изглеждат тривиални. Причините са най-често враснал нокът, гъбички по ноктите или в междупръстията, мазол, деформирано стъпало.

Раната от диабетно стъпало изисква често проследяване, съчетано с промивки и почистване, предпазни превръзки, контрол на инфекцията и възпалението и отбременяване. Тези грижи правят раната влажна, неинфектирана и прогресираща чрез гранулиране и епителизация до пълно оздравяване.

При почти всички инфектирани язви се налага извършване на хирургичен дебридман (почистване) – премахване на некротичните тъкани и обграждащия ги калус (мазол) с цел елиминиране на разпространението на бактерии в подлежащите тъкани.

Novo Nordisk