Лайънс Клуб – България срещу диабета


vd 01/12/2020

На 14 ноември във Видин стартира националната кампания на Лайънс Клуб – България срещу диабета, с подкрепата на Българска асоциация Диабет (БАД).

Основната цел на проекта е подобряване на осведомеността за диабета, превенцията, управлението и изграждането на човешки ресурси в България чрез консолидиране на усилията на Лайънс клубовете, Националните диабетни асоциации и местните власти.

Проектът е финансиран от Лайънс Клуб Интернешънъл. БАД е партньор, заедно с Българското национално сдружение по детска ендокринология (БДДЕ).

Видинският Лайънс Клуб бе организатор през март-април миналата година на Международния поход срещу диабета – по въздух, суша и вода, проведен на територията на Северна България и Южна Румъния с партньорството на българските и румънските общини. Целта на този поход бе НЗОК да включи в контрола на диабета ползването на сензори за постоянен контрол на кръвната глюкоза.

„..И с решение от октомври 2019 г., Касата включва реимбурсирането на 1500 автоматични сензора в контрола над заболяването от 2020 г.“, разказва пред в.„Ние“ (thttp://niebg.net/dpal/node/15138) председателят на Националния съвет по управление на проекта Герго Гергов.

Лайънс клуб – Видин е кандидатствал за грант от дарителска помощ за България пред Световната Лайънс фондация.

„На конкурсен принцип, оценявайки значимостта на заложените цели, с решение на борда на директорите на Световната Лайънс фондация е взето решение България да получи един от най-големите грантове в световен мащаб за подпомагане борбата с диабета в размер на над 100 хиляди долара от средствата на доброволните дарения на всички лайънс членове по света.

В изпълнение на спечеления проект Лайънс клуб – Видин определи своите приоритети, които ще реализира в следващите две години. Ще се извършат във всичките 28 областни града в България регионални обучения на медицинския персонал, назначен в държавни и общински учебни заведения и заведения, предлагащи социални услуги. Обучителите ще бъдат най-добрите медици по детска ендокринология в България”, споделя Гергов.

В рамките на проекта ще се създаде свободен портал за връзка между обучените диабетни сестри и лекарите обучители (сайт, затворен форум).

Ще се създаде национален регистър на децата с диагноза диабет в България, който в момента липсва.

Ще бъдат създадени 28 групи с над 120 членове във всеки областен център, ангажирани с подпомагане на хората с диабет, включващи лайънс член; служител на общинска администрация; лекар ендокринолог; член на Националната диабетна асоциация.

Сред дейностите, които ще се реализират, са и: провеждане на обучителни лагери за деца и родители с цел подпомагане на контрола над заболяването и постигане на състояние „условно здраве“; провеждане на национална информационна кампания „Поход срещу диабета“, целяща повишаване знанието на обществото за заболяването; превенция и диагностика.

Партньори на Лайънс клуб – Видин са: Българска асоциация Диабет и нейните членове, Българското национално сдружение по детска ендокринология, Лайънс клубовете от регион България, Лайънс клубовете от Дистрикт 130 България, кметовете на 28-те областни града в България, Министерство на образованието чрез Регионалните управления по образованието, областните управители на 28-те области в България.

„Всички ние, обединени в името на децата на България и всички хора с диагноза диабет – тези над половин милион души, ще сложим здрави основи за създаването на една аргументирана и работеща Национална програма, която да бъде полезна и за разписването стратегия на ЕС за превенция, диагностика и контрол на диабета.

Вече имаме и първото официално включване към Националната кампания от Лайънс клуб – Плевен „Огледало” с поет ангажимент за доброволческа работа по логистиката на проекта и финансово дарение в размер на 1700 лева“, съобщава също така Гергов.

Novo Nordisk