COVID-19, диабет и телемедицина


vd 01/12/2020

Хората с диабет не са по-застрашени да се разболеят от COVID-19 от останалото население, но имат по-висок риск от усложнено протичане на всяка инфекция, включително и с новия коронавирус, наречен SARS-CoV-2 (тежък остър респираторен синдром коронавирус-2).

Често диабетът е съпровождан от други здравни нарушения като сърдечносъдово заболяване или затлъстяване, които увеличават риска за сериозни усложнения на коронавирусната болест (COVID-19). Коремното затлъстяване, например, нарушава механиката на дишането и вентилацията на белите дробове, поради което е рисков фактор за по-тежка пневмония. Възрастните хора (над 65 години) са по-застрашени от тежко протичане и усложнения, ако се инфектират както с този, така и с вирусите на сезонния грип.

Рискът за тежка COVID-19 се намалява при добър контрол на диабета. Всяка инфекция води до възпаление, което от своя страна влошава метаболитния контрол и увеличава риска за усложнения.

В условия на „локдаун“ поради пандемична опасност е особено важно да се осигурят възможности за дистанционно наблюдение на пациентите с диабет чрез използване на новите телекомуникационни технологии за прехвърляне на данните за стойностите на кръвната глюкоза, измерени от глюкозния сензор или от самия пациент с глюкомер, и за провеждане на виртуални консултации с лекуващите лекари. Това намалява риска за заразяване поради директен контакт между лекар-пациент, лаборант-пациент, пациент-пациент.

Въпросът е доколко пациентите и лекарите са готови да използват новите технологии, които правят възможно дистационното предоставяне на медицински услуги (наблюдение на състоянието на пациента и консултации) и за взаимодействие между самите лекари или между тях и останалите медицински работници относно състоянието на пациента и взимането на правилни диагностични и терапевтични решения. Предизвикателството днес е не как да контролираме по-добре диабета, а как да използваме телемедицината за по-оптималното реализиране на тази заветна цел. Очаква ни една одисея през 2021 година… Да си пожелаем здраве и успех!

Novo Nordisk