Безплатно измерване на кръвна глюкоза и артериално налягане в община Стара Загора


vd 01/12/2020

Медицинският колеж на Тракийския университет и сдружение „Диабет – Стара Загора“ обединиха усилията си в грижата за болните от диабет. Те започнаха да извършват безплатен скрининг – измерване на кръвна глюкоза, кръвно налягане, телесно тегло и ръст (за изчисляване на индекс на телесна маса) на членовете на дружество „Диабет“ и на хората в пенсионерските клубове в общината.

В дейностите се включиха студенти от Медицинския колеж, специалност „Медицински лаборант” и от Медицинския факултет – специалност „Медицина”.

Измерванията се извършват всеки вторник и четвъртък сутрин в клуба на сдружение „Диабет“ в Стара Загора на ул. „Генерал Столетов“ 60.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с пандемията от SARS-COV-2 (COVID-19). За деня се приемат до 10 души, по предварително изготвен от председателя на клуба график, с лични предпазни средства. За студентите са осигурени такива съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването.

Очакванията са, че ако епидемиологичната обстановка позволява, инициативата ще продължи и след края на ноември. Инициативата е на „Диабет – Стара Загора“ и на ръководителката му Пенка Ялъмова.

Сдружението е основано преди 30 години като обединение на медицински специалисти и пациенти с диабет. В него членуват над 350 души от цялата община на възраст от 45 до 89 години.

Огромен е броят на хората, които не знаят, че имат диабет, не се лекуват и достигат до диабетни усложнения. Голям е и броят на болните от диабет, които по различни причини не контролират заболяването си.

Създалата се нова обстановка (коронавирусната пандемия) наложи да насочим по-голямо внимание към скринингите“, споделя Пенка Ялъмова.

Novo Nordisk