Семействата – забравените играчи в диабетния екип


vd 01/09/2020

Многонационалното проучване TALK-HYPO (1) събра опита и мненията на 4300 членове на семейства на хора с диабет, които отговарят на въпроси, свързани с хипогликемията на техните близки и какво влияние оказа тя на тях самите (www.talkabouthypos.com). Дори обикновен домашен разговор за хипогликемията помага много на човек с диабет и на близките му.

Резултатите от проучването бяха представени от проф. д-р Михаил Боянов, Клиника по ендокринология, УМБАЛ “Александровска” – София.

Интервюирани са 4300 близки (роднини) на пациенти със захарен диабет от девет страни, отговаряши на 47 въпроса. Средната възраст на роднините е 46.6 години, на пациентите – 63 години. 29% имат близък с диабет тип 1, 46% – с тип 2; 25% не знаят какъв тип диабет има техният близък човек.

91% възприемат хипогликемията като важен фактор; 77% чувстват задължение да помагат на пациента; 60% смятат това за своя отговорност; емоционално помагат 71%, в лечението на умерените/тежки хипогликемии се включват 65%, в самоконтрола – 51%.

42% смятат, че хипогликемиите засягат пряко и техния живот; 66% мислят за хипогликемиите на близкия си поне един път месечно; 64% се тревожат за това; 43% си променят настроението; 74% отделят от времето за други дейности, за да помагат на свой близък човек с диабет.

91% водят разговори с диабетика за хипогликемиите; само 34% смятат, че водят достатъчно редовни разговори. Пречки пред споделянето на проблемите според близките: болният не желае да говори за това (43%); голямо разстояние между местожителствата на двамата (37%); липса на доверие (33%).

Заключението на авторите не е изненада: захарният диабет и хипогликемиите са тежък проблем не само за пациентите, но и за техните близки, които са също играчи в диабетния екип и поради това тяхната роля не трябва да бъде забравяна или подценявана. Необходими са разговори, обучение и подкрепа за подобряване на справянето с болестта и намаляване на товара на хипогликемията върху членовете на семействата на сладките хора.

1. Ratzki-Leewing A., Parvaresh R., Harris S. The Forgotten Players in the Diabetes Care Team (The TALK-HYPO Study). Diabetes Ther. 2019: 1-7 https://link.springer.com/article/10.1007/s13300-019-00687-y

Novo Nordisk