Помощ след свързана с диабета ампутация – навреме и от сърце


vd 01/09/2020

В редакцията получихме писмо от Тополовград, което ни развълнува и затова го публикуваме изцяло. Присъединяваме се и към поздравленията и благодарностите в него, които са към Управителния съвет на Българска асоциация Диабет (БАД) и председателката му Майя Викторова!

Благодаря на нашите приятели!

Диабетът, тази коварна болест, е придружен от големи усложнения. Лечението и контролът на диабета изискват по-малко средства, отколкото неговите усложнения.

Пострада една от членовете на нашето диабетно дружество в община Тополовград.

Тинка Сандева, млада, симпатична, работлива жена, неочаквано получи големи усложнения, от които, в рамките на шест месеца, последва премахване на двата крайника.

Положението беше тежко. Нужда от лекари, набавяне на лекарства и консумативи… Липсваха средства. Последваха заеми, задължения… Наложи се да запозная ръководството на БАД и лично Майя Викторова със случая.

Изказвам голямата си благодарност, като председател на нашето дружество, а също и от името на Тинка, към госпожа Викторова и целия Управителен съвет, които само за седмица събраха свои лични средства за да помогнат на Тинка! Сумите бяха скромни, но дадени точно навреме и от сърце. С тези пари Тинка плаща за най-необходимите й неща, за консумативи, транспорт…

Когато поднесох събраната сума на Тинка, която седеше в своята инвалидна количка, тя се разплака и бе много благодарна и каза: „Да са живи и здрави тези добри хора, които отделиха от залъка си, за да ми помогнат“.

Поклон пред дарителите – членове на управителния съвет на БАД и на неговата председателка, която светкавично създаде организация за помощта. Нека Бог изсипе целия си благодат на хората, които дарихте от сърце тези средства. Добротата да ви дава много здраве и дълголетие!

С уважение

Руска Ирибаджакова

Председател на диабетно дружество Тополовград

Потърсихме за коментар госпожа Викторова, която сподели: „Не сме направили много, но наистина, Управителният съвет, заедно с регионалните координатори на БАД, реагирахме бързо и преведохме лични средства по открита от председателката на тополовградското дружество сметка, за да може тя също така бързо да ги предаде на пострадалата жена от дружеството.

Боли ни, когато млади хора стават жертва на тежките късни усложнения на диабета и се инвалидизират до края на живота си…

Случаят с младата жена още веднъж показва колко са важни за хората с диабет профилактиката на усложненията и редовният контрол на всички системи, които са засегнати от заболяването – сърдечносъдова, нервна, отделителна.

Във връзка и с този смисъл считам, че епидемията от Ковид-19 попречи на хората с диабет да направят навременни консултации със специалисти, да отидат на различни прегледи, да направят нужните им изследвания“.

Novo Nordisk