БАД и COVID-19


vd 01/09/2020

Публикувахме на страницата на Българска асоциация Диабет (БАД) разработените от Международната диабетна федерация – Европа (IDFE) въпросници за оценка на въздействието на пандемията от Ковид-19 върху хората, живеещи с диабет, които преведохме на български език.

Според IDFE, здравните системи в света показаха редица слаби страни и сега е моментът да извлечем поуки от пандемията и да призовем за действие на национално и европейско равнище. Не можем да останем неактивни и да чакаме втората вълна или следващата пандемия.

Основна информация за проекта е достъпна на уеб страницата на IDF https://idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-19.html. Това са връзки към анкетата на български език за:

– хора с диабет www.surveymonkey.com/r/YGFVZZS

– здравни специалисти www.surveymonkey.com/r/9VSRZDT

БАД също така е партньор на глобалната инициатива на JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation)-Beyond Type 1 Alliance, за да направи достояние на всички хора с диабет в България наличната актуална информация за епидемията от коронавирус и препоръчаните мерки за намаляване на риска за заразяване с коронавируса на хората с диабет.

На Фейсбук страницата на БАД www.facebook.com/bulgarian.association.diabet има информация за събития и съвети към хората с диабет, много от тях свързани с пандемията от коронавируса. А препоръките към диабетиците можете да намерите на https://coronavirusdiabetes.org/bg.

Майя Викторова

Председател на БАД

Novo Nordisk