Панагюрище: Лектори, музика и обяд


vd 01/12/2019

Отбелязването на Световния ден за борба с диабета бе в Камерната зала на театър Дом-паметник с приветствие от председателя на Сдружение Диабет Зоя Минекова. Тя акцентира, че диабетиците не са по-малко способни от останалите хора и могат да участват активно в обществения живот.

Минекова благодари за подкрепата от страна на община Панагюрище и останалите панагюрски фирми и сдружения, които са подпомогнали с финансови средства. Последва презентация за живота с диабет от гостуващи лектори, музикален поздрав от възпитаници на педагога Нона Немигенчева и празничен обяд.

Novo Nordisk