Една мечта не се превърна в реалност


vd 01/12/2019

Имало едно време проект в МЗ за Национална програма за борба със захарния диабет

Препечатано от списание Доктор Д, брой 4/есен 1998 година

В Министерство на здравеопазването (МЗ), преди повече от две десетилетия, се подготвяше „актуализиран“ проект за Национална програма за борба със захарния диабет. В памет на проф. д-р Драгомир КОЕВ, препечатваме интервюто с него, като член на експертния съвет по ендокринология към МЗ, който внесе през 1998 година този проект в здравното ни ведомство:

– Не се ли проточи твърде дълго приемането на тази наистина дългоочаквана от пациенти и лекари програма?

– Ще припомня, че през последните години имаше няколко такива програми, като всяка от тях беше съобразена със съответния момент, т.е. с политическата и икономическата обстановка в страната. Тъй като сега условията са различни от миналото, този актуализиран вариант на Националната програма за борба със захарния диабет ще вземе под внимание съществуващия статус и намеренията на министерството и обществото за развитието и новата структура на здравеопазването. Експертният съвет по ендокринология към МЗ ще обсъди скоро този нов вариант и вероятно в много кратко време след това той ще бъде представен на Министерския съвет.

– Какво по-важно предвижда новият проект?

– Редица неща, свързани с подобряване на обучението на хората със захарен диабет и разширяването на тази практика; създаването на диабетни центрове в страната; създаването на диабетни екипи, съставени не само от диабетолози, но и от офталмолози, нефролози и т.н. Смисълът е в екипа да бъдат включени профилирано специалистите, които се занимават с усложненията на захарния диабет. Предвижда се и специален подход за подобряване на грижите при усложненията, като ще се изработят препоръки към екипите за най-рационалните подходи за предотвратяване на ретинопатията, нефропатията, на диабетната гангрена и др.

– Обхванати ли са всички аспекти на борбата със захарния диабет?

– Това е един добър проект, който при обсъждането ще претърпи някои малки промени. Като цяло обаче той е един нов етап в грижите за хората с диабет и ако в този му вид се приеме от Министерския съвет можем да очакваме подобряване във всички звена на грижите за диабетиците.

– Ще бъде ли по силите само на здравното министерство изпълнението на тази програма?

– В проекта освен ролята на държавата е подчертана и по-голямата ангажираност на доброволните организации. Необходимо е всички обществени формации с отношение към проблема, каквито са Българската асоциация “Диабет” и Асоциацията на обучаващите диабетни сестри например, активно да участват в решаването на всички въпроси, свързани с диабета.

Novo Nordisk