Борбата с диабет тип 2 да започва рано


vd 01/12/2019

– Първична профилактика означава да се избегне появата на диабет, да се намали заболеваемостта от диабет чрез мерки като здравословен начин на живот и скрининг за ранно откриване на дискретни нарушения в обмяната (преддиабет)

– Вторична профилактика означава да се предотврати или да се забави във времето появата на усложненията на вече изявилия се диабет, включително сърдечносъдови заболявания, инсулт, увреждане на бъбреците, очите, нервите. Това се постига чрез контрол на кръвната глюкоза, артериалното налягане и липидите, редовен скрининг за ранни прояви на тези усложнения и провеждане, без отлагане, на ефикасно лечение за тяхното овладяване.

Novo Nordisk