Световен ден за борба с диабета в семейството, с подкрепата на семейството


vd 01/10/2019

Тази година е втората поредна година от кампанията, посведена на Семейството и диабета, като мотото на 2019 е: Диабет: защити семейството си.

Срещу невежество относно диабета: данните на Международната диабетна федерация показват, че четири от пет човека нямат достатъчни познания за диабета, въпреки наличието на диабетик в семейството им. Един от трима дори нищо не знаят за това заболяване, въпреки че то засяга пряко човека до тях.

Поради това, тазгодишната кампания има за цел да повиши от една страна познанията относно влиянието на диабета върху семейството, а от друга страна да затвърди убеждението, че семейството трябва да бъде част от управлението, грижите, превенцията и обучението за диабета.

Един от 11 човека имат диабет. Един от двама не знаят, че имат това заболяване.

1. Открий (разпознай) диабета

Ранната диагностика на диабета въвлича семейството също.

Един от двама диабетика е недиагностициран, а ранното откриване на болестта и нейното лечение са ключови за превенция или забавяне на усложненията.

Ако диабет тип 1 не се разпознае бързо, той може да причини в рамките на дни и дори на часове сериозно увреждане (диабетна кетоацидоза) и смърт. Посланието към родителите е, че познанията за алармиращите симптоми (така наречените „големи признаци“) на диабет тип 1 могат да предпазят техните деца от метаболитна катастрофа.

2. Избегни диабета

Превенция на диабета въвлича семейството също.

Половината от случаите с диабет тип 2 могат да бъдат избегнати с помощта на здравословен начин на живот. Той е от полза не само за човека с най-висока степен на риск, но и за цялото му семейство.

Намаляването на риска за развитие на това заболяване започва у дома – цялото семейство трябва да се храни здравословно и задружно да се движи и спортува, за да избегне прехранването с висококалорични храни, обездвижването и натрупването на наднормено тегло.

След като в семейството има човек с диабет тип 2, това често показва повишен риск и за останалите.

3. Управлявай диабета

Грижите за диабета въвличат семейството също.

За диабета няма почивен ден. Това означава, че неговото управление изисква, освен здравословно хранене и редовна физическа активност, също така спазване на предписаното лечение и редовен самоконтрол на кръвната захар.

Поради това, подкрепата на семейството и на близките хора е ключова. За целта, обаче, семейството трябва да бъде обучавано, за да усвои правилни познания и умения от една страна, а от друга – да може да осигури нужната подкрепа на сладкия човек у дома.

Посланието към лекарите и медицинските сестри е: обучавай децата с диабет и техните родители как да го управляват. Възпитавай у децата и подрастващите чувство на отговорност, воля и дисциплина.

Диабетът може да бъде управляван, ако човек умее да държи здраво юздите на трите коня на д-р Елиът Джослин: инсулин (или друг вид подходящо лечение), диета и физическа активност!

Novo Nordisk