Национална програма, с включени обучение и профилактика, е единственото решение срещу диабета


vd 01/10/2019

Броят на хората с диабет се увеличава с всяка година както в България, така и в света. Осигуряването на навременна диагностика, обучение, проследяване и профилактика е единственият начин епидемията да бъде поставена под контрол.

Решението може да бъде работеща Национална диабетна програма – тема, която пациенти, институции и медицински специалисти, изграждащи диабетната общност у нас, отново ще поставят на дневен ред в началото на ноември – месеца за борба с диабета, посветен на семейството и обединението на усилията срещу заболяването.

Това ще стане на 6 ноември по време на кръглата маса в Народното събрание – „Заедно можем да победим диабета“. Нейни организатори са Парламентарната комисия по здравеопазване и Арфарм (ARPharM – асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България, която обединява научно-изследователски ориентирани фармацевтични компании, работещи на българския пазар).

Диабетът е глобален проблем. Над 400 милиона са хората със захарна болест в света, според СЗО, като се очаква броят им да се удвои през следващите 20 години. Диабетиците в България са над 500 000, като 38% дори не подозират, че живеят с болестта.

Според изчисленията на IDF (Международната диабетна федерация) разходите за диабет в световен мащаб са над $727 милиарда годишно, като за изминалите 10 години те са се утроили.

Основната причина за големия им ръст са усложненията, които настъпват при лош контрол. Те увеличават риска за инсулт и инфаркт четири пъти, диабетът се превръща в основната причина за настъпване на слепота или хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), както и е втората по честота причина за ампутации.

Обществените средства на година за лечение на диабета у нас са около 550 милиона лева на година по данни на IDF. Близо 20% са за извънболнично проследяване (визити при ОПЛ и други специалисти, изследвания, тест-ленти), 20% са разходите за медикаменти, като се реимбурсират всички съвременни терапии.

Страшни са останалите 60% – основната част от разходите за хората с диабет в България – които са за хоспитализации и лечение на усложненията – сърдечносъдови, неврологични, бъбречни, хирургични…

Превенцията, навременната диагностика и подобряването на грижите за хората с диабет и тяхното обучение могат да подобрят контрола над заболяването, продължителността и качеството на живот, както и да намалят разходите на здравната система.

Големи научни проучвания доказаха, че понижаването на гликирания хемоглобин с 1% води до намаляване на риска за развитие на усложнения на диабета с 12-40%, а оттам и до снижаване на разходите за лечението им. Аналогични са данните и за България, където контролът над диабета, макар и бавно, се подобрява през годините.

Новите терапии намаляват риска за развитие на свързани с диабета събития в България с 333 до 465 случаи за 6122 лекувани пациенти. Избегнатите разходи за НЗОК са между 305 и 510 хиляди лева.

Според изследователите продължителността на живота при хората с диабет тип 2 се подобрява и изпреварва с 6 месеца тази на останалата част от обществото. За периода 2012-2015 медицината у нас е спечелила година повече живот за хората с диабет.

По данни на регистъра в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология “Академик Иван Пенчев”, броят на диабетиците с усложнения в България е над 163 000. Все още над 50% от българите с диабет не постигат добър контрол на заболяването.

Основната причина за това е, че голям дял от тези пациенти нямат достатъчно знания и мотивация как да управляват заболяването си и как да водят здравословен начин на живот.

Решението на тези проблеми както за България, така и за останалия свят, е в обединяване усилията на всички – пациенти, лекари, бизнес, институции, и приемане на национален план за действие.

Нужно е да се създаде и да се приложи на практика Национална диабетна програма. В този документ трябва да се заложат мерки за повишаване на знанията на пациентите и обществото за диабета и рисковите фактори за хроничните заболявания, както и за оптимизиране грижите за хората с диабет.

Очакваните резултати от прилагането на подобна програма ще са повишаване на здравната култура на хората и промяна в начина им на живот, спестяване на разходи на здравната система и обществото за лечение и осигуряване на повече години живот с добро качество за цялото общество.

Основни изводи от семинара за медии на тема „Диабетът – предизвикателства и решения“, който се проведе в Боровец на 26 и 27 юли 2019 г.

Novo Nordisk