Диабетен тим


vd 01/10/2019

Ефективното лечение може да намали инвалидизиращите усложнения с до 50%. Пациентът и лекуващият екип имат обща цел: да постигнат и поддържат добър контрол на стойностите на кръвната глюкоза (захар).

Международната Диабетна Федерация (МДФ) препоръчва следните стойности на добър контрол – кръвна захар преди хранене: 4-7 ммол/л; кръвна захар 2 часа след хранене: < 10 ммол/л.

За поставяне на диагноза и контрол на захарния диабет се измерва и гликираният хемоглобин (HbA1с), който е показател за контрола на кръвната захар през последните 3 месеца. Препоръката на МДФ е гликираният хемоглобин да е под 7% или съобразно индивидуалните препоръки на ендокринолога.

Доказано е, че подобреният гликемичен контрол намалява риска от развитие на усложнения и увеличава продължителността на живота.

Novo Nordisk