140 българи ползват изкуствен панкреас


vd 01/10/2019

130 човека ползват AndroidAPS и 10 човека са с другите две системи – LOOP и OpenAPS.

Тези системи се ползват и в други страни, но там нямат практика да правят организирани обучения на пациенти. Неслучайно, имахме гости от Франция и от Украйна, за да почерпят опит как една неправителствена организация може да помогне в терапията на пациентите с диабет. Даже планираме да основем клонове на “Култура без граници” в тези две страни и в Чехия, за да направим и там обучения. Към края на годината ще организираме Академия по диабет, на която ще бъдат обучавани да се лекуват адекватно всички български пациенти – и с диабет тип 1, и с диабет тип 2.

Изкуственият панкреас се състои от три компонента – инсулинова помпа, сензор и телефон. Сензорът се имплантира подкожно и на всеки пет минути подава данни за нивото на глюкозата. На всеки 15 дни сензорът трябва да се сменя, а струва от 120 до 140 лв. Отделно към сензора има трансмитер, чийто живот е 90 дни и струва 360 лв. На практика, на година един човек с диабет трябва да плати около 5000 лв. само за сензори. Самите инсулинови помпи се осигуряват от фирмите. Преди 2016 г. се продаваха на цени от порядъка на 5000 или 8600 лв. според вида помпа. Консумативите за помпите се поемат от Здравната каса, като няма ограничения за възрастта.

Най-малкото захарче получи инсулинова помпа на един месец малко по-рано тази година. А ветеранът в тази област е на 67 години в момента, като сложи помпата преди 5 години и я управлява чудесно…

Инсулиновите помпи са подходящи за всички диабетици с тип 1. Само че трябва да са достатъчно грамотни и интелигентни, за да управляват системата. Изисква се задълбочено обучение. В технологичната област на контрол на диабета непрекъснато излизат нови неща, включително нова версия на изкуствен панкреас. За да бъдат в крачка с технологиите, лекарите също трябва да бъдат обучавани.

Препубликуваме извадки от разговора на Мира Калчева с Росица Пандова-Йовкова от СНЦ Култура без граници (https://zdrave.to/zdravni-novini/rositsa-pandova-yovkova-140-blgari-s-diabet-izpolzvat-izkustven-pankreas)

Novo Nordisk