Право на (очакван) отговор и диалог с надежда за бъдещето: Уникални условия за децата, но защо само 12 с диабет ги ползват


vd 01/08/2019

Промяна в законодателството намалява финансирането на детска градина с единствената в България група за деца с диабет

Уважаема д-р Янкова,

Екипът на ДГ 124 Бърборино държи да изрази своето категорично несъгласие с публикувания коментар в Клуб Д, брой 1, пролет 2019. В него ние долавяме явно неразбиране на организацията на дейността на медицинските специалисти и грижата за децата като цяло.

А именно „какъв лукс е три медицински сестри да се грижат за девет деца с диабет?”, и също така, че „няма деца. И то при условие, че в София има битка за записване на деца в детски градини…”.

Смятаме, че погрешно се създава впечатление, че три медицински сестри се грижат само за девет деца с диабет. Медицинските сестри в Бърборино се грижат за 182 деца, включително 12 с диабет тип 1. Работят на две смени, за да може да се покрие работното време на градината – от 7 до 19 часа.

Грижите за деца с диабет тип 1 в детската градина изискват не само измерване на кръвна захар и поставяне на инсулин. Децата са под постоянно наблюдение, правят се корекции на (инсулинова) помпа или с писалка.

Много често се налага да се смени памперс на дете с диабет тип 1 или да се нахрани, поради други придружаващи заболявания. За разлика от децата в училище, които са с по-стабилни стойности на кръвната захар, при деца от 3 до 6-годишна възраст, или с новооткрит диабет, тези стойности често се менят, спадат или се покачват, затова се изисква непрекъснато наблюдение от медицинския персонал.

Освен това, при всяко излизане на децата извън пределите на градината (лагер, екскурзии, културни мероприятия) една медицинска сестра винаги ги придружава.

В тази връзка не просто не намираме за лукс в детската градина да има три медицински сестри, а напротив – дори се опитваме да осигурим четвърти медицински специалист, който да провежда лечебна физкултура с децата за 30-40 минути след прием на инсулин и хранене.

Тъй като, дори още преди да бъде открит инсулинът, физическите упражнения са били считани като основно средство за лечение и профилактика на лицата с диабет. Те водят до по-добро усвояване на глюкозата от клетките.

В едно сме напълно съгласни с вас, че детската градина е създала прекрасни условия и висококачествени грижи за децата, които обаче сме на път да изгубим, заради липсващото финансиране за деца с този начин на живот, поради промените в ЗПУО (Закон за предучилищно и училищното образование) и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование.

Детска градина Бърборино има 20-годишен опит в грижите за деца с диабет, от две години насам имаме и пълен екип специалисти за Приобщаващо образование (психолог, логопед и ресурсен учител). Стремим се да осигуряваме всяка година надграждаща квалификация за целия персонал.

За да продължи да помага на децата с диабет и техните родители, детската градина няма нужда от реклама, а от подобаващо за оказаните грижи финансиране, такова, каквото имаше преди влизането в сила на промените в Закона.

Децата с диабет не се отглеждат и възпитават в самостоятелна диабетна група, а в смесена група, която е единствената с такъв статут в България. Там те не са отделени от своите връстници, а са заедно с деца, които не са с това хронично заболяване.

В тази връзка, за да повиши детската градина капацитета за прием на деца с диабет, следва да се разкрие втора разновъзрастова група, тъй като съществуващата разновъзрастова подготвителна група „Калинка” е в пълен капацитет.

Дългогодишният опит на нашата детска градина показва, че тази организация дава на родителите спокойствието, че децата им ще се чувстват добре и че за тях всекидневно ще полагат адекватни грижи обучени специалисти. За което, обаче, е необходимо да се запази досегашното финансиране. Това е нашият апел!

С уважение

Екип ДГ 124 Бърборино – София

xxx

Уважаеми членове на екипа на детска градина Бърборино,

Благодаря за писмото ви. Факти и обяснения в него със сигурност ще информират и заинтересуват семействата в София, които имат малчуган с диабет тип 1 (въпреки, че сме писали многократно за вашата група за деца с диабет). Затова го публикуваме изцяло.

Коментарът ни в предишния брой на Клуб Д беше по повод на статията „Ще допуснем ли София да загуби единствената група за деца с диабет в 124 детска градина?“ от Майя Викторова, Председател на Българска асоциация Диабет, която подкрепяше вашата детска градина и уникалната група за деца с диабет.

Сега отново съм готова да повторя въпросът, който зададох в заглавието на моя коментар към статията на г-жа Викторова: „Защо не ценим и не използваме уникална придобивка“.

Не сме посочили актуалният брой деца с диабет тип 1 в градината (изпуснали сме три малчугана) и не сме уточнили, че медицинските сестри се грижат за общо 182 деца (от които 12 са с диабет тип 1, според данните в писмото, което публикуваме в този брой). Но това не променя смисъла на коментара ми, че интересът към подобна уникална група и към невероятно добрите условия в Бърборино от родителите на деца с диабет е символичен.

Защо тази група е единствена и привилегия само за 12 деца с диабет – поради липса на финансиране за разширяване на тази прекрасна придобивка или поради липса на информираност и интерес на родителите на деца с диабет в София за наличната луксозна придобивка, или както ние в редакцията вярваме, поради пасивност, която има опасност да доведе до нейната загуба.

А според цитираната в писмото от детската градина наредба, „със средства от държавния бюджет се финансират частично дейностите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца от 2- до 4-годишна възраст в групи в детските градини“. Въпросът е защо „частично“?

Поемам ангажимент да публикуваме още информация за Бърборино, която ще очакваме от вас, в следващи броеве на Клуб Д. А повече за детска градина номер 124 може да намерите онлайн в броевете на нашия/ваш вестник Клуб Д от 2013, 2015, 2016 години https://spisaniemd.bg/vd-magazine/2013/12/v-barborino-edinstvenata-grupa-za-detsa-s-diabet-v-balgariya.

Д-р Диляна Янкова

Главен редактор на Клуб Д

Novo Nordisk