Фирма Ново Нордиск е инвестирала в клинични проучвания в България 15 милиона


vd 01/08/2019

За четири години фирма Ново Нордиск е провела 17 клинични изпитвания в България, инвестирайки 15 милиона лева. В България се счита, че над 500 000 души имат диабет. Подобряването на възможностите за лечение и превенция е ключово за осигуряването на по-добър живот на всеки един от тях.

Ново Нордиск разработва нови медикаменти и отговорност на фирмата е строго да следи за тяхната безопасност и ефикасност чрез провеждането на различни проучвания. Клиничните изпитвания са комплексни и регулирани процеси, които включват колаборация между индустрията, болниците, пациентите, здравните специалисти и власти.

Те имат принадена стойност в много направления: 74% от здравните специалисти диагностицират едно или повече усложнения по време на клиничното изследване. Те подобряват грижата за пациентите.

Обучението и наблюдението, което хората получават по време на участието им в клинични проучвания, могат да увеличат способностите им за по-добър контрол на болестта.

74% от здравните специалисти са съгласни, че ползите за пациентите продължават да съществуват и след приключване на изследването. 71% от пациентите докладват, че са подобрили хранителните си навици след провеждане на дадено проучване.

Клиничните изследвания помагат за развитието на научния прогрес. 91% от медицинските специалисти, които участват в тях, заявяват, че така получават възможност за досег с нови научни мрежи. Статиите, публикувани в научни списания относно проучвания, спонсорирани от Ново Нордиск в периода 2014 – 2018, са 597.

Клиничните проучвания развиват възможностите на болниците. Уменията, които здравните специалисти получават при участието си в изпитванията, водят до подобрение на лечението и грижата за пациентите. В това са убедени 75% от медицинските специалисти. 69% пък са оптимизирали целите, които са си поставили при терапията като резултат от участие в клинично изпитване.

17 клинични изпитвания са проведени в България от Ново Нордиск в периода 2014-2018 г. В тях са участвали 683 пациенти, а инвестираните средства възлизат на 15 милиона лева. През 2019 година в България са активни две клинични изследвания, свързани със затлъстяването, сърдечносъдовите заболявания.

Предстои да започнат три нови клинични изпитвания, свързани със значими усложнения от диабета, като ретинопатия и хронична бъбречна недостатъчност. В тях е предвидено да участват над 480 пациенти.

Освен това, на територията на страната се провеждат и изпитвания, свързани с хемофилията. Очаква се повечето от тях да приключат в следващите две до четири години.

Novo Nordisk