Ще се появи ли най-накрая регистър на децата с диабет


vd 01/04/2019

В България се говори за официален регистър на децата с поставена диагноза диабет тип 1 от поне 25 години. Не би трябвало да е сложна работа, при условие, че децата с диабет са около 2000. Но…

Днес, по създаването на такъв регистър работят трите основни специализирани ендокрийнологични болници за деца в София, Пловдив и Варна, които са основните центрове, които лекуват децата с диабет тип 1.

Водещите експерти в лечението на диабета са обединили информационните си регистри и резултатът е, че в България има по-малко от 2000 деца с диабет тип 1. Сега остава този списък да се актуализира редовно!

Важното е и да може да се използва за проследяване на тенденциите в разпространението на това имунно-медиирано заболяване сред малчуганите, ефектите от различни терапии, използването на инсулинови помпи, управлението на диабета – какви нива на кръвната глюкоза поддържат децата, какво е качеството на лекарските грижи за тях, какви видове и колко единици инсулин се използват…

Да се надяваме, че някой от многото хора, които получават заплати, за да се занимават с обществено здравеопазване, ще свърши тази полезна работа.

Novo Nordisk