Сдружение Култура без граници: Технологични иновации и диабет


vd 01/04/2019

За четвърти пореден път сдружението с нестопанска цел Култура без граници събра през март в Банкя родители, деца и млади хора с диабет, използващи технологичните иновации в терапията на диабета. На срещата присъстваха и гости от Русия, Франция и Нова Зеландия, за да почерпят опит от провеждането на подобен род обучения, организирани от неправителствена организация (НПО).

Събитието бе двудневно в три модула – медицински, теоретичен и практически, с основна тема Превенция на късните усложнения при диабета. Лекторите от медицинската част бяха водещи специалисти, свързани с диабета и неговите усложнения – проф. д-р Мая Константинова, проф. д-р Иван Литвиненко, проф. д-р Ива Петкова, доц. д-р Радка Савова, гл. ас. д-р Велева, д-р Румен Богданов…

Вторият ден бе посветен на технологичната част, където напреднали пациенти във внедряването на затворените системи (AndroidAPS, LOOP и OpenAPS) обучаваха колегите си в правилното им използване и разчитането на данните от глюкозните сензори.

Част от лекторите през този ден бяха лидерите на движението #WeAreNotWaiting* и разработчици на тези системи – Радослав Радев и Румен Георгиев, Христина Димова, Росица Пандова, Десислава Филипова, Иво Иванов, Стефка Стефанова, Илияна Василева, Юлия Колева, Явор и Ваня Кузманови.

Отделно от лекционната и дискусионната част се проведе и work shop за инсталиране и поддръжка на технологиите.

За децата имаше занимание с детския танцов ансамбъл Балкан с хореограф Мадлен Захариева, както и работа за установяване на положителни нагласи с Мануела Драганова.

*Движението #WeAreNotWaiting има за цел да помогне на пациентите с диабет да подобрят контрола и управлението на заболяването си в настояще време чрез обучение за използване на съвременните технологии. Членовете на това общество имат добри познания по диабет и електроника и инжинерство.

Novo Nordisk