Варна: Глюкагон за училищни здравни кабинети01/12/2018

Със събраните средства от коледения благотворителен базар в Гранд мол Варна ще бъдат закупени хладилници за съхраняване на лекарства в здравните кабинети в детските градини и училища, в които има деца с хронични заболявания.

Допълнително, ще бъдат осигурени и животоспасяващи инжекции с глюкагон за децата с диабет, които да са на разположение на медицинския персонал там за овладяване на епизодите на хипогликемия.

Организатори на базара за поредна година са Асоциация Хипофиза и Асоциацията на студентите по медицина Варна.

За дарения за инициативата: Първа инвестиционна банка – Варна, Сдружение асоциация Хипофиза, IBAN BG24FINV91501215438212, BIC FINVBGSF.

За контакти: Ваня Добрева, Асоциация Хипофиза, тел.: 0889 324 216; Мерлин Шефки, АСМБ Варна, тел.: 0898 838 890

Novo Nordisk