Световен ден за борба с диабета 2018-2019


vd 01/10/2018

През 2018 и 2019 година рожденният ден на откривателя на инсулина д-р Бантинг – 14 ноември, е посветен на „Семейството и диабета“

Двугодишната кампания (www.worlddiabetesday.org) е насочена към изграждане и затвърждаване на ролята на семейството в управлението на диабета, в обучението и превенцията на заболяването. Целта е да се постигне подобряване на грижата и подкрепата, която семейството може да осигури на всеки човек с диабет.

Над 425 милиона души на планетата в момента живеят с диабета. Повечето от тези случаи са с диабет тип 2, който до голяма степен зависи от начина ни на живот и може да бъде предотвратен чрез физическа активност и здравословна и балансирана диета.

Семейството, родителите, партньорите имат ключова роля за намаляване на рисковите фактори за диабет тип 2, поради което трябва да бъдат включени активно в борбата за превенция на затлъстяването и обездвижването, за изграждане на основите на здравословния начин на живот.

Ранното откриване на диабета, чрез разпознаване на неговите симптоми, и правилното му лечение за постигане на добър контрол са ключови за превенция на усложненията на заболяването, което дълги години е недиагностицирано или лошо управлявано.

Диабетът е скъпоструващ за отделния човек и неговото семейство. За повечето хора е непосилно да поемат всекидневният финансов товар на устройствата за доставка на инсулина и на апаратчетата и консумативите за самоконтрол на кръвната глюкоза. За много от семействаат също е невъзможно да осигурят постоянна финансова подкрепа.

А тези устройства и консумативи са витални за управлението на заболяването, за избягване на неговите усложнения, за професионално реализиране на младите хора с диабет, за планиране на бременност и раждането на здрави деца, за пълноценнни години живот, свободен от инвалидност…

Семейната подкрепа има незаменима роля за създаване на подходяща емоционална среда за всеки човек с диабет, за изграждане на оптимизъм, воля и дисциплина за обучение и самоконтрол, на отговорност към здравето, което е част от семейното благополучие и щастие.

Novo Nordisk