Сдруженията Диабет и предиабет, За инсулиновите помпи, асоциация Диабет тип 2 и пациентски организации Заедно с теб настояват за по-добър достъп до скрининг, диагностика и лечение на диабета01/10/2018

За подобряване на достъпа до скрининг, диагностика и лечение на диабета и усложненията от него се обявиха пациентски организации в навечерието на Световния ден за борба с диабета.

Според официалните статистически данни на Диабетния регистър, броят на хората с диабет в България е над 460 000 души, а по данни на Световния диабетен атлас, реалният брой на диабетно болните в България е 520 000. Съществува и огромен брой недиагностицираните пациенти (около половината от случаите) и съответно те не се лекуват и не контролират заболяването си.

Сдруженията Диабет и предиабет, За инсулиновите помпи, асоциация Диабет тип 2 и пациентски организации Заедно с теб сигнализират, че в България не съществува цялостна програма, която да решава проблемите, свързани с липсата на редовни годишни скринингови програми, обхващащи всички рискови групи.

Липсата на специалисти в малките населени места и труднодостъпни региони, както и липсата на достатъчно ресурси за профилактика, също са проблем за оказването на адекватни грижи за болните от диабет.

Това е причина за ненавременното лечение, водещо до настъпване на диабетни усложнения, което допринася за допълнителна бюджетна тежест и необходимост от прилагане на скъпоструващи терапии за лечение на диабета и усложненията от него, според пациентските организации.

Достъпът до качествена медицинска помощ в някои райони в страната е затруден и липсват програми за обучение на всички диагностицирани пациенти, които да подобрят придържането към терапията и контрола на кръвната глюкоза.

Само 73 000 диабетици получават лентички за глюкомери, реимбурсирани от Здравната каса. При всички останали контролът е слаб или напълно липсва.

Освен това България е една от малкото държави в ЕС, която не реимбурсира напълно сензорите и консумативите за инсулинови помпи при нито една подходяща за тях възрастова група като подрастващи, бременни жени и млади хора, които са мотивирани да постигнат стриктен гликемичен контрол и могат да се научат да използват безпроблемно тези електронни устройства.

У нас профилактика за диабетно стъпало се провежда рядко и по изключение. Лечението на болните с диабетна полиневропатия често е закъсняло, когато раните се появят в 3-5 стадий на болестта.

Има поне 15 000 български диабетици, диагностицирани с това диабетно усложнение. Счита се обаче, че броят на болните, които получават рани вследствие на диабетно стъпало, е около 5% от всички диабетици, това означава, че около 26 000 души получават язви, рани, сигнализират организациите.

Около 140 души годишно претърпяват ампутация поради диабетно стъпало. За пациентите в първи и втори стадий на диабетна полиневропатия е показано приемането на медикаменти, но много от диабетиците не ги купуват, защото не могат да си го позволят.

В 3-5 стадий диабетиците получават рани и язви, които се лекуват трудно и скъпо, причиняват огромна болка, затруднение в придвижването, проблем в работоспособността, ампутации.

Поради загубата на сетивност при пациентите с диабетна полиневропатия нараняванията по краката могат да останат незабелязани и да доведат до улцерация, тежка инфекция и ампутация в по-късен етап.

За своевременна диагностикаи и патогенетично лечение на диабетната полиневропатия, включително формите с отпадна симптоматика и загуба на сетивност, са необходими повече скрининги и повече апарати за диагностика в клиниките.

Организациите настояват лечението на всички диабетици да се следи от ендокринолог, без значение дали има или не направления за това. В момента само диабетиците с тежки усложнения са диспансеризирани при ендокринолозите, другите се наблюдават от личните лекари.