Разлог: Нов диабетен център


vd 01/10/2018

Сдружение “Диабет без страх” откри нов диабетен център в центъра на Разлог. Центърът ще работи с деца и възрастни за всичко, свързано със здравето и как да бъдем полезни за себе си, и хората около нас.

Novo Nordisk