Бременност с диабет – мисия възможна


vd 01/10/2018

През септември, Българска асоциация Диабет (БАД), съвместно с Варненската асоциация на болните от диабет (ВАБД) и Регионална колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи за Варна (РК на БАПЗГ – Варна), организира представяне на филма на БАД „Бременност с диабет, мисията възможна!“ във Варна.

“Бременност с диабет – мисия възможна” е първият по рода си документален филм с интервюта на водещи медицински специалисти за бременността при жени с диабет тип 1, който беше представен в София през март.

Той беше подготвен след проведено през 2017 година проучване сред момичета и жени с диабет относно информираността им за условията за постигане на оптимално здраве в условията на диабет и износване и раждане на здраво бебе при запазване на здравето на майката с диабет.

В интервютата са засегнати важни въпроси относно подготовката и планирането на бременността, необходимите консултации и изследвания през различните етапи, раждане и грижи за майката и детето непосредствено след раждането.

След прожекцията имаше непринуден разговор „по женски“ с част от екипа на филма, като присъстващите майки дадоха ценни майчински съвети на бъдещите майки как да се подготвят за най-важния етап от живота на всяка жена.

По време на дискусията бяха зададени нови важни въпроси, на които заедно ще търсим отговори: как бъдещата майка да открие нужния й „диабетен екип“ от ендокринолог, акушер-гинеколог, диетолог; кой е оптималният времеви диапазон за планиране бременност и раждане при жена с диабет тип 1; къде може да се консултира жена с диабет за конкретните индивидуални параметри на планирането; има ли достатъчно подготвени диетолози за консултиране на жени с диабет, планиращи и/или износващи бременност в условията на диабет; къде да потърси консултация от психолог, с опит в работата по проблеми на хора с хронични заболявания.

Екипът на проекта на БАД ще зададе събраните нови въпроси на медицинските специалисти и ще публикува отговорите на уеб страницата на асоциацията.

Novo Nordisk