Затлъстяването на млада възраст е болест


vd 01/06/2018

Младите хора с тежко (прекомерно) затлъстяване прекарват средно 20 години от живота си с диабет тип 2 (ДТ2) и сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и живеят 6 до 8 години по-кратко, отколкото техните връстници с нормално тегло, показа проучване в Канада.

Изследователи от Университета МакДжил в Монреал са разработили компютърен модел, който сочи, че честотата на ДТ2 и на ССЗ се увеличава с напредване на възрастта (в проучването са участвали мъже и жени от 20 до 79 години), но младите хора със затлъстяване развиват и двете заболявания по-рано през живота си в сравнение с връстниците им с нормално тегло. Това води не само до съкращаване на живота, но и до прекарване на повече години с хронично заболяване.

Участниците са били разпределени в четири категории в зависимост от индекса на телесна маса (ИТМ, body mass index – BMI): нормално тегло (ИТМ от 18.5 до <25 кг/м2), наднормено тегло (25 до <30 кг/м2), затлъстяване (30 до <35 кг/м2) и тежко затлъстяване (35 кг/м2 и нагоре).

Най-младите хора с тежко затлъстяване живеят няколко години по-кратко, но наред с това живеят и по-кратко в добро здраве – близо една трета от целия си живот са болни.

С надпредване на биологичната възраст, неблагоприятният ефект на наднорменото тегло и затлъстяването върху продължителността на живота постепенно губи своята значимост, вероятно поради намесата и на други фактори, които определят общата преживяемост.

Хората със затлъстяване и тежко затлъстяване прекарват значително повече години от живота си с диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване отколкото, връстниците им с нормално тегло, което означава, че затлъстяването води до влошаване на здравето и развитието на хронични болести.

Затлъстелите млади хора имат 50% пожизнен риск да развият диабет тип 2 и ССЗ. Поради удължаване на продължителността на живота на съвременните хора, освен диабет тип 2 и ССЗ, трябва да се очаква, че затлъстелите младежи имат и по-висок риск да развият по-късно през живота си и хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), в следствие на по-дългогодишния диабет.

Загубата на години живот, прекарани в добро здраве, е два до четири пъти по-голяма отколкото е загубата на години живот. Този факт трябва да се има предвид от здравните системи, защото с увеличаване на честотата и на тежестта на затлъстяването сред младите хора, трябва да се очакват в бъдеще много повече болни от свързани с този проблем хронични заболявания. Това означава по-тежък товар за здравеопазването и за обществото.

Novo Nordisk