Среща в помощ на диабетиците в Ново село


vd 01/06/2018

Клубът на пенсионера и хората с увреждания във видинското Ново село проведе през юни среща с кметове от общината. Целта беше да се възстанови дейността на клубовете „Диабет“ заради очакваните промени в Закона за хората с увреждания.

Кампания за измерване на кръвната глюкоза ще се проведе в общината, посочи председателката на секция „Диабет“ към Клуба на пенсионера и хората с увреждания в Ново село Гинка Иванова.

“До края на годината трябва да изградим тези клубове и да започнем работа с тях за измерване на кръвната захар, за лекции от очни лекари, ендокринолози, кардиолози и дейностите, свързани с почивката на диабетиците, с правото им да се сдобият с подходящи обувки,” сподели Иванова.

Кметовете обещаха да помогнат в издирване на диабетно болни и активизиране на организационния им живот, защото по този начин ще се създадат по-добри условия за здравословен начин на живот на диабетиците, особено на социално слабите, които се увеличават.

Срещата в Ново село се проведе по инициатива на председателката на секция „Диабет“ и със съдействието на Общинска администрация. Домакин беше Георги Нинчев – председател на Клуба. Срещата беше водена от Иван Базов – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общината.

Създадените през 2011 година във всички села на общината клубове са имали общо 180 членове. Днес активно работи само секцията в Ново село. Тя осигурява помощ на членовете си с редовен скрининг, диетични храни, специализирани обувки за нуждаещите се, витамини и противогрипни ваксини.

Novo Nordisk