Спорт и още нещо…


vd 01/06/2018

Българска асоциация Диабет изпрати своя представителен отбор за участие в поредното издание на европейския турнир по футзал за хора с диабет ДиаЕвро от 21 до 29 юли в Братислава, Словакия. КлубД бе предаден за печат преди началото на турнира, за който ще ви информираме в следващия брой.

Ръководството на асоциацията одобри изпращането на отбора на турнира като част от програмата на БАД за подкрепа на активния начин на живот и практикуването на спорт с цел подобряване на гликемичния контрол и общото физическо състояние на младите хора с диабет, както и за промяна в нагласата на обществото за възможностите и способностите на хората с диабет.

За Българска асоциация Диабет DiaEuro е мащабен европейски проект, изградил не само спортно движение на хора с диабет от Европа, а истинска общност на взаимопомощ и доверие между млади хора с диабет, училище за правилен контрол на диабета при активен начин на живот.

Целите на ДиаEвро са:

– Повишаване информираността на обществото за заболяването диабет

– Популяризиране на здравословния начин на живот

– Въвличане на младите пациенти в мероприятията на диабетната общност за информираност, обучение, превенция на усложненията

– Разпространение на положителен опит

В отбора на БАД са играли младежи и мъже от четирите краища на България и всички те са получили нови знания за управлението на диабета, самочувствие за равни възможности и права, увереност, че няма пречки за мечтите им.

Novo Nordisk