Интернет платформа за дефицитни лекарства


vd 01/06/2018

Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства създаде интернет платформа за търсене на дефицитни лекарства и ще поддържа горещата линия за недостиг на медикаменти. Платформата работи 24 часа в денонощието.

Асоциацията е неправителствена организация, който обединява компаниите, чийто предмет на дейност са паралелен внос и износ на медикаменти.

На своята интернет страница https://parallel-trade-development.org асоциацията ще поддържа горещата линия за недостиг, като за улеснение на пациентите се изисква да се попълнят само населеното място, телефон за обратна връзка и търсеното лекарство.

В момента, в който сигналът бъде регистриран, от асоциацията ще започнат да търсят лекарството във фармацевтичните компании, търговците на едро и аптечната мрежа и ще се опитат да осигурят доставка възможно най-бързо. Платформата ще работи до момента, в който бъде готова електронната система за следене на пазара на държавната Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

Всяка година около 100 лекарства попадат в категорията дефицитни: производителите им престават да ги продават в България заради ниската цена и малкото търсене; липсват и заради производствени и логистични проблеми.

Федерация “Български пациентски форум” и асоциацията подписаха договор да си сътрудничат, за да гарантират достъп на пациентите до терапия. Те ще работят бързо да се случи паралелен внос на липсващи медикаменти.

Novo Nordisk