Защо е важен оптималният контрол на кръвната глюкоза преди зачатието и по време на бременността?


vd 01/04/2018

Защото, само по този начин, още от самото му създаване, плодът може да бъде „излъган“, че мама няма диабет, което означава, че ще се развива в максимално нормална метаболитна среда – почти като при нормогликемия.

В условия на хипергликемия, поради незадоволителен контрол на диабета на майката, панкреасът на плода (за разлика от майка си, плодът няма диабет) произвежда повече от нормалното количество инсулин, за да може да усвои допълнителното количество глюкоза от майчината кръв. Това са условия на постоянно прехранване на плода.

Тъй като инсулинът е най-мощният анаболен хормон, секретирането на повече инсулин (хиперинсулинемия на плода) води до повишено усвояване на кръвната глюкоза, до ускорен растеж и до развитието на едро (голямо) за възрастта си бебе – лекарите наричат този процес „макрозомия“.

Макрозомията е резултат от получаването на повече от необходимите за бебето хранителни вещества в утробата, което води до увеличеното отлагане на мастна тъкан. Тя е отклонение от нормата, а не желан физиологичен процес. С други думи, едрото бебе не е повод за майчина или бабина гордост.

Епизодите на хипергликемия на майките с диабет са в основата на увеличения растеж на техните плодове по време на бременността. При стойности на кръвната глюкоза на втория час след нахранване >9 mmol/l честотата на макрозомия нараства до 35%.

От друга страна, при бременните жени (за разлика от небременните) има тенденция за хипогликемия в периодите между приема на храна и по време на сън. Това се дължи на факта, че плодът продължава да консумира глюкоза през плацентата от майчиния кръвоток, дори през периоди на гладуване. Епизодите на хипогликемия между приема на храна се задълбочават с напредване на бременността, поради нарасналите нужди на плода от глюкоза. Това явление трябва да се има предвид за своевременно адаптиране на хранителния внос и на дозите на инсулина.

Новородените от майки с диабет имат по-голяма раменна обиколка и обиколка на крайниците, значително повече телесна мастна тъкан и по-големи гънки (бебешки „гривнички“) на крайниците, в сравнение с децата, родени от майки без диабет.

Раждането по естествен път на едро бебе носи риск за сериозна травми по време на родовия процес. Такива плодове се изваждат на бял свят преди термин (преждевременно) и често не по естествен път, а чрез Цезарово сечение.

Около 15-45% от плодовете на бременни с диабет са с макрозомия, което е около три пъти по-често, отколкото при жени с нормогликемия.

Новородените от майки с диабет, поради хиперинсулинемията, която са поддържали в сладката вътреутробна среда, в която са израснали, са застрашени от хипогликемия непосредствено след раждането. За да се избегне този риск, жените с диабет трябва да раждат в болница, в която има неонатолог, който да поеме незабавно грижите за родените от тях бебета.

Постнаталната хипогликемия (честота 15-25% от новородените на жени с диабет) може да увреди бебето, ако не се диагностицира и овладее веднага. Това усложнение може да бъде избегнато, ако се вземат мерки за поддържане на кръвната глюкоза на майката в хода на раждането.

За избягване на хипогликемията на новороденото се препоръчва често измерване на стойностите на кръвната му глюкоза (на 4-6 часа), ранно захранване (когато е възможно) или вливане на глюкоза при невъзможност за прием през уста.

Повишеното натрупване на адипозна тъкан, стимулирано от високите нива на глюкоза по време на бременността, често продължава и в детска възраст, като в пубертета по-често се наблюдават нарушен глюкозен толеранс и повишени нива на инсулин. Поради това, често лекарите казват, че „диабетът генерира диабет“, ако не се вземат мерки за здравословно хранене и редовно физическо движение на децата, родени от жени с диабет.

Novo Nordisk