Нова технология срещу усложненията на диабетното стъпало01/04/2018

Американската биотехнологична фирма MR3 Health е разработила кожен сензор (TempTouch), с който може в домашни условия да се измерва температурата в различни части на стъпалото (измерванията се правят в шест различни точки на всяко стъпало, което прави общо 12 стойности).

Системата наблюдава за отклонения от нормалната температура на кожата на двете стъпала, като установяването на повишена стойност в една или повече области е показател за локално възпаление и развитието на инфекция.