Моята “сладка” бременност01/04/2018

Как да се справя със захарния диабет преди и по време на бременността?

Планиране на бременността

Когато имате захарен диабет и искате да забременеете, нивото на гликирания Ви хемоглобин (HbA1C) трябва да е максимално близо до нормалното. Препоръчително е да достигнете и поддържате стойности на HbA1C под 6,0-6,5%.

Ако се лекувате с таблетки или инжекционни неинсулинови препарати, Вашият ендокринолог ще ги замени с инсулин.

Измервайте редовно и често кръвната си глюкоза (захар). Научете се как да избягвате и да се справяте с хипогликемиите. Заедно с лекуващия Ви екип подберете лечение, при което да поддържате максимално добър контрол при минимален риск от хипогликемия.

Три месеца преди забременяване трябва да започнете да пиете фолиева киселина по 400 µg (мкг.) дневно, за да се намали рискът от поява на дефекти на нервната тръба на бебето Ви.

Ако имате високо кръвно налягане, може да се наложи да промените схемата и вида на лечението.

Задължително посетете Вашия очен лекар за преглед, оценка на състоянието и при нужда за лечение на очите Ви. Ако имате диабетна ретинопатия, е възможно по време на бременността тя да се влоши.

Ако имате заболяване на щитовидната жлеза, нивото на ТСХ (тиреоид-стимурилащия хормон) трябва да е под 2,5.

Спрете тютюнопушенето!

Първите три месеца на Вашата бременност

При установяване на бременност, освен рутинните тестове, трябва да изследвате гликирания хемоглобин (HbA1C), уреята, креатинина, ТСХ и fT4 (свободния тироксин).

Редовно измервайте кръвната си глюкоза. През първите месеци на бременността нуждите от инсулин може да намалеят. За да се предпазите от хипогликемия, се хранете по-често. Вашият хранителен режим трябва да включва три основни хранения и три междинни закуски. Ако имате гадене и/или повръщате, незабавно се консултирайте с Вашия лекар, възможно е да се наложи да коригирате дозата на бързодействащия инсулин.

Ако сте със затлъстяване, въглехидратите трябва да се намалят до 35-40% от дневния Ви енергиен прием.

Запомнете, че по време на бременността кръвната глюкоза след хранене се измерва на 1-вия час след храненето. Нейната завишена стойност се свързва с неблагоприятно развитие и риск за плода.

Обичайно препоръчваните прицелни стойности на кръвната глюкоза са:

– На гладно: 3,5 – 5,9 ммол/л

– На първия час след хранене под 7,8 ммол/л

Посетете Вашия очен лекар.

При напредване на Вашата бременност

Всекидневно измервайте кръвната си глюкоза. Системно измервайте уреята, креатинина, пикочната киселина, както и албумина в урината при нужда. Следете кръвното си налягане.

Редовно провеждайте ехографски прегледи на бебето и следете неговите размери, особено към края на бременността.

С напредване на бременността инсулиновите нужди се повишават.

Коригирайте инсулиновите дозировки според нивата на кръвната глюкоза.

С напредването на Вашата бременност нуждите на бебето от глюкоза се повишават. Това води до спадане на нивата на кръвната глюкоза на гладно и между отделните хранения и повишава риска от хипогликемии.

Раждането на Вашето бебе

Вие може да родите нормално и по естествен път на термин, ако нямате усложнения, акушерски и диабетен риск. Оптималното време за раждане е след 39 гестационна седмица. След 37 гестационна седмица Вашето бебе нараства със 100-150 грама седмично.

Ако се очаква теглото на бебето да надвиши 4000 гр. или обиколката на нивото на коремчето му е по-голяма от обиколката на главичката, за да се намали рискът от усложнения, може да се предизвика раждане две седмици преди термина.

След като родите нуждите от инсулин се понижават. Заедно с лекуващия Ви ендокринолог коригирайте инсулиновите дозировки според нивата на кръвната глюкоза.

Когато кърмите, е възможно нуждите от инсулин допълнително да се понижат, поради риск от хипогликемии.

Библиография:

1. IDF 2009, Global Guideline, Pregnancy and diabetes

2. GUIDELINES Management of diabetes from preconception to the postnatal period: summary of NICE guidance, BMJ 2008;336:714-7

3. American Diabetes Association (ADA) 2016 Guidelines