Инсулинова писалка, комбинирана със смарт телефон01/04/2018

Нова инсулинова писалка за многократна употреба, комбинирана с апликация за смартфон (умен телефон), който изпълнява функцията на автомазиран калкулатор на инсулиновите дози, вече се предлага в САЩ. Цената на новата система за неосигурени американци е около $550 (880 лева).

Системата изчислява и изписва на екрана на смартфона препоръчваната от нея инсулинова доза, в зависимост от настоящото ниво на кръвната глюкоза и хлебните единици (грамовете въглехидрати), които ще се консумират с предстоящото хранене (или само в зависимост от хлебните единици, които ще се консумират, като в този случай не се вкарва информация за стойността на кръвната глюкоза).

Наред с това тя позволява архивиране на историята на всичките предходни дози на инсулина; подсеща за времето на следващата инжекция; показва последната инжектирана доза и единиците активен в момента инсулин, следи температурата на инсулина (записва точния час на денонощието с най-високата и с най-ниската температура), изготвя справка за средната дневна доза на инсулина, за допълнителните единици бързодействащ инсулин, които са били инжектирани (т. нар. аугментация), за средната стойност на кръвната глюкоза, за ниските и най-високите стойности, за количеството въглехидрати, консумирани средно дневно, както и при всяко хранене и т.н..

Системата InPen (на Companion Medical, http://www.companionmedical.com/inpen) е предназначена за хора с диабет на възраст над 12 години, които си инжектират инсулин няколко пъти дневно. Тя е съвместима с бързодействащите инсулини aspart (на Novo Nordisk) и lispro (на Eli Lilly). С нея може да се инжектират от 0.5 до 30 единици инсулин, като позволява промяна през половин единица.

Апликацията за смартфон е подходяща за апаратите на Apple с iOS10 и по-нова операционна система. До средата на 2018 година ще се появи и версия за Android. Писалката се захранва от батерия, която издържа една година. Апликацията също така е интегрирана с глюкомера на диабетика.

Няколко подобни умни инсулинови писалки се очакват на пазара в САЩ през следващите две години.